Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Novodobá anticharta aneb Masky padají...

Objevila se skupina zrádců z řad lékařů! Masky padají…..

Jak jsem psala již včera, na Ministerstvu smrti v Praze se lekli Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize.

  • novodoba-anticharta-aneb-masky-padaji

Tento dopis (petici) ZDE podepsalo v tuto chvíli už 53.659 lidí! A Prymulka doktor smrt se lekl a rozhodl se jednat. Na webu PR servisu ČTK se objevil dopis (ODKAZ) s názvem: Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR. To má za cíl evidentně shodit onen Otevřený dopis a hlavně lékaře pod ním podepsané. Jak je vidět, být děkanem fakulty ještě neznamená mít zdravý rozum! 

Vážení, dobře si zapamatujte seznam zrádců a posluhovačů farmako-mafie uvedený níže.

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky se distancuje od petice „Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize“ podepsané předními či mediálně známými lékaři, kteří však nejsou odborníky v oblasti epidemiologie či infektologie a jako skupina nezastupují žádnou relevantní lékařskou či vědeckou organizaci.

Děkani lékařských fakult nesouhlasí s obsahem i formou této výzvy, protože neuvážené zrušení všech opatření by vedlo v konečném důsledku k nárůstu úmrtí a k destabilizaci zdravotní péče. Lékařské fakulty vychovávají budoucí lékaře k úctě k lidskému zdraví a k životu a v promočním slibu každý lékař slibuje, že bude chránit zdraví a životy svých nemocných. Naši studenti se s velkou odpovědností zapojili a opět zapojují do pomoci českému zdravotnictví. Hledání rovnováhy mezi ochranou zdraví a chodem společnosti a ekonomiky je jistě složité a obdobná opatření jsou přijímána v mnoha rozvinutých zemích.

Považujeme za nepřijatelné, aby do ní skupina lékařů, místo případné odborné diskuse na patřičném fóru, vstupovala veřejnými výzvami bez jasného vědeckého podkladu, které mohou vést k odmítání protiepidemických opatření, a následně tak vést k omezením ještě drastičtějším. Přitom právě udržení základního chodu společnosti, zdravotnictví a z hlediska lékařských fakult rovněž praktické výuky budoucích lékařů je v tuto chvíli jednou z priorit. Hlas lékařů má být hlavně hlasem péče o zdraví a ochrany životů. Věříme, že se postupně podaří situaci zvládnout. V rámci svých možností, jako lékaři, učitelé a vědci, k tomu chceme co nejvíce přispět.

V Praze dne 6. 10. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., děkan LF UK v Plzni

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNI

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UPOL

Kontakt pro případné další informace nebo vyjádření: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; asistentka Bc. Marie Hejlová; ev. Odd. komunikace a vnějších vztahů, Ing. Mgr. Tereza Kůstková.

Znova opakuji, jména označená hnědou barvou jsou zrádci a posluhovači mafie. Alespoň vidíme, kdo komu slouží. 

A já se ptám, dokáže onu petici (ZDE) podepsat 100.000 lidí??! :) Prosím šiřte petici a seznam těchto zrádců všude možně. Zde je krásně vidět, že z většího počtu probouzejících lidí mají ti „nahoře“ strach!

----------------------------------------

PS: Ještě mě napadlo, co takhle zahltit e-mailovou schránku arci zrádce Komárka? :) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zdroj: https://tadesco.org/objevila-se-skupina-zradcu-z-rad-lekaru-masky-padaji/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře