Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stvořitel dal světu jenom dvě pohlaví!

Stvořitel dal světu jenom dvě pohlaví. Pro všechno živé co, na světě existuje. U rostlin, zvířat. či hmyzu o tom není pochyb. Není, kdo by vznášel pochybnosti. U lidí už se pochybovači najdou. Mohou stvořitele přechytračit?

Vánoční čas je také časem pro zamyšlení o tom, kdo jsme , odkud jsme přišli a kam jdeme. Když nám stvořitel daroval tuto zemi, tak mezi vším živým přišli na svět i muž a žena, aby s posláním: „Jděte a množte se!“, naplnili svět vyšší inteligencí.

  • stvoritel-dal-svetu-jenom-dve-pohlavi
  • stvoritel-dal-svetu-jenom-dve-pohlavi
  • stvoritel-dal-svetu-jenom-dve-pohlavi
  • stvoritel-dal-svetu-jenom-dve-pohlavi

To platilo po celé věky! V naší době se objevili přetvořitelé, pro které je dvojpohlavní dělení světa přežitek, a rozdělení na ženy a muže není in. Tak trochu připomínají strýce Františka ze Saturnina od Zdeňka Jirotky. Ten se také podobal člověku, který po zvládnutí malé násobilky prohlásil svým učitelům: „Dál už mi nic neříkejte. Nechci nic slyšel o tom co vymysleli jiní, já už si na všechno přijdu sám.“ Také po řadě omylů na ledacos přišel sám, i když stejné poznatky, korektněji vyjádřené, mohl získat z učebnic pro základní školy.

Podobně ke vzniku světa přistupují i jeho výše zmínění přetvořitelé. Také nechtějí nic slyšet o Mendelovi, Darwinovi nebo Kohlbergovi, nedotčeni teoriemi o vzniku druhů obohacují svět svými představami o počtu pohlaví a jejich vzniku, i když by o svých mylných představách mohli získat poznatky, korektněji vyjádřené, v učebnicích biologie pro vyšší třídy základní školy.

A tak po úřadech chodí následovníci těchto vyznavačů nové vývojové teorie a žádají, aby jim bylo zapsáno pohlaví, které si sami zvolili, bez ohledu na matku přírodu. Rozmnožování mají zvládnuté zatím jenom sociální, a sice prostřednictvím sociálních sítí. Takže zatím jenom ve své bublině. K tomu fyzickému budou ale potřebovat zatím jediný možný způsob, tedy přes prvotní dělení lidstva na muže a ženu. Snad se s tím nějak vypořádají. Pokud tedy nepřijdou, spolu se získáváním základních vědomostí a životních zkušeností na to, že mistrů slepých uliček už bylo mnoho, aniž by někdo z nich obohatil svými nápady svět natrvalo.

S rozvojem zbytečných vzdělávacích institucí, přichází do praktického života i jejich absolventi s malou schopností pro praktické uplatnění. A s nimi pak i obskurní obory lidské činnosti, které zatím svět, tak jak byl stvořen, ani neobohacují, ani zásadně nepoškozují. Jsou jenom potvrzením , že máme lidi různé....!

Autor: František Mikeš

Zdroj: https://frantisekmikes.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=781199

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře