Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

IQ národů

Emil Kalabus

Také si občas kladete otázku, jak je možné, že lidé v historii dělali takové hlouposti? Stalinismus, holokaust, gulagy, zákopová válka, inkvizice, dějiny jsou plné jevů a událostí, které dnešní člověk těžko chápe. Byli snad naši předkové hloupí, když připustili nebo dokonce aktivně podporovali takové hrůzy? Existuje teorie, která tvrdí, že ano.

Zmínit jakýkoli rozdíl v IQ různých národů nebo etnických skupin se podle dnešní přísné politické etikety rovná rasismu.

IQ and Global Inequality (česky: IQ a globální nerovnost) je kniha vydaná v roce 2006, jejímiž autory jsou Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen. IQ and Global Inequality je volné pokračování jejich knihy z roku 2002 – IQ and the Wealth of Nations (IQ a bohatství národů) a zahrnuje rozšíření argumentu, že rozdíly v ekonomickém vývoji jednotlivých států jsou z větší části způsobeny rozdíly v inteligenci národů vypočítané na základě výzkumů a IQ testů v jednotlivých zemích.

Nejlepší výsledky mají státy severovýchodní Asie, Evropy a severní Ameriky. Zároveň mají většinou vyšší HND / národní důchod / - jsou to bohaté státy.

Naopak na konci tabulky se nacházejí státy Afriky a muslimské země blízkého východu. Obyvatelé těchto států jsou méně inteligentní a jejich státy jsou chudší.

Chudoba a zaostalost států jsou tedy z části zapříčiněny nízkou inteligencí jejich obyvatel. Bohužel přirozená inteligence, měřená koeficientem EQ, se téměř nedá zvýšit vzděláváním.

Jsou zde i výjimky. Především některé "arabské" státy jsou, i přes nízké průměrné IQ obyvatel, bohaté a ekonomicky silné. Je to dáno přírodním bohatstvím - ložisky ropy a zemního plynu. Naopak jsou zde i státy s vysokým IQ obyvatel, ovšem s velmi nízkým HND. Příčinou je například totalitní režim.

  • iq-narodu

Je pravda rasistická?

Autoři tohoto výzkumu nám otevřeně přinesli pravdivá fakta. Tyto výsledky se ovšem dotkly mnoha "rádoby" humanistů, kteří bezhlavě obhajují rovnost ras. Výzkum prokázal, že především lidé v Africe a v muslimských zemí na blízkém východě, mají většinou inteligenci velmi nízkou. Proto se "humanisté" bouří, označují autory výzkumu za rasisty a snaží se tuto práci zamést pod koberec, aby se nedostala na veřejnost.

Ve středověku jsme tu měli náboženskou inkvizici. Tato vládnoucí třída lidem tvrdila bludy a lži, například že země je placatá. Kdo řekl, že země je kulatá, nebo nějak kritizoval církev, byl označen za kacíře, pak zatčen, mučen a upálen.

Dnes tu panuje moderní inkvizice. Ta vnucuje lidem zase jiné bludy a lži. Tentokrát tvrdí, že všechny rasy jsou si ve všem rovny. Že všichni přistěhovalci jsou chytří a pracovití. Že Evropa potřebuje stále více imigrantů.

Vyspělost a ekonomická síla států do určité míry závisí na inteligenci jejich obyvatel.

Důkaz o tom přinesla zmíněná vědecká práce IQ and Global Inequality (českyIQ a globální nerovnost z roku 2006).

Pro někoho bude možná šokujícím faktem se dozvědět, že ne všechny národy jsou stejně inteligentní a jejich průměrné hodnoty IQ se mohou velmi výrazně lišit. Toto tvrzení však nestojí na rasistických předsudcích, ale na vědeckém zkoumání.

Je to kontroverzní, ale nepopiratelný fakt: průzkumy inteligence obyvatelstva přesvědčivě naznačují, že ne všechny národy jsou stejně inteligentní.

Potenciální nebezpečnost je zřejmá: může sloužit jako „vědecký“ podklad pro rasismus. Jelikož všech deset zemí na dolním konci tabulky leží v Africe (JAR, Súdán, Tanzanie, Ghana, Nigérie, Zimbabwe, Demokratická republika Kongo, Sierra Leone, Etiopie, Rovníková Guinea), je zřejmé, jak snadno může být zneužita.

Prominentní dánský profesor však varuje, že Západní civilizace je „ohrožena“ přílivem migrantů ze Středního východu a ze Severní Afriky, a že nejpravděpodobnějším výsledkem toho bude „občanská válka“.

Profesor Helmuth Nyborg, který je expert na provázanost mezi hormony a inteligencí, píšící do dánských novin Jyllands-Posten diskutoval o svých předchozích výzkumech, jak „Souběh toho, že Evropané mají málo dětí a migranti mají malé IQ“ přivodí situaci, kdy se „Západňáci v Evropě stanou menšinou a průměrné IQ se propadne natolik, že prosperita, demokracie a civilizace bude ohrožená.“

Nyborg už předtím tvrdil, že nízké IQ migrantů přicházejících z nikoliv Západních zemí povede k poklesu průměrné inteligence v Západních společnostech a tudíž i k propadu životní úrovně a k vzestupu kriminality.

V roce 2016 nám současná imigrační politika dává tři možnosti – podvolení se, repatriace nebo občanská válka. Pokud Evropa nezačne vést odpovědnou rodinnou, imigrační a integrační politiku, tak si na základě teorie evoluce myslím, že občanská válka je z těch možností nejpravděpodobnější,“ píše Nyborg.

V každém případě nějaký prediktor evidentně ví, co dělá, a chce dosáhnout toho, aby Evropa nebyla tak konkurenceschopná.

Zdroj: Wikipedia : IQ a globální nerovnost- o druhé knize od R. Lynna a T. Vanhanena


Wikipedia : IQ a globální nerovnost- o druhé knize od R. Lynna a T. Vanhanena

Eurabia.cz- články o islamistickém teroru v Evropě

Stínání národů - islamizace evropských měst- mnohá evropská města přechází pod nadvládu muslimů

Násilí a xenofobie ve Skandinávii- kriminalita muslimů a znásilňování žen v severských zemích

Kriminalita černochů v USA

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7791-profesor-nejpravdepodobnejsim-vysledkem-migracni-krize-bude-obcanska-valka-iq-uprchliku-ohrozuje-zaklady-zapadni-civilizace

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře