Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Realizace božstva založeného na umělé inteligenci

Emil Kalabus

Podle Dana Browna amerického spisovatele thrillerů, který proslul bestsellerem Šifra mistra Leonarda, by v budoucnosti měla"umělá inteligence" převzít roli náboženství. Pojetí božství by se mělo změnit.

Brown veřejně prohlásil, že lidstvo v budoucnu nebude potřebovat Boha, neboť bude schopno dosáhnout nové formy kolektivního vědomí za pomocí "umělé inteligence".

  • realizace-bozstva-zalozeneho-na-umele-inteligenci
  • realizace-bozstva-zalozeneho-na-umele-inteligenci
  • realizace-bozstva-zalozeneho-na-umele-inteligenci
  • realizace-bozstva-zalozeneho-na-umele-inteligenci

Brown na nedávném festivalu ve Frankfurtu v Německu doslova sdělil:

Představte si věk, kdy umělá inteligence zachytí celý souhrn lidských zkušeností a přemění ho do "globálního vědomí", které se tak stane náhradou za Boha.

Tento scénář by mohl sloužit jako příběh románu sci-fi, ale slavný romanopisec naznačuje, že je to skutečná možnost, díky předpokládanému pokroku v technologii.

Podle britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga je nástup umělé inteligence již takříkajíc za dveřmi. "Neexistuje žádný fyzikální zákon, který by bránil částicím, aby se organizovaly ještě lépe, než to dokáže lidský mozek. Zároveň před takovým vývojem varuje. Ke zrodu umělé inteligence zbývá krůček. Stvořme ji a zahubí nás, varuje Hawking.

Možná ani netušíme, že dnes existuje mnoho lidí, kteří se hlásí k nové církvi. Nová církev si chce vytvořit svého Boha. Bůh má být miliardkrát chytřejší než člověk, bude vše vidět a slyšet. Hrozba umělé inteligence je stále reálnější.

Technika a náboženství obvykle nejsou úzce spjaté, v USA ale vznikla nová církev pod názvem The Way of the Future (cesta budoucnosti), která něco takového plánuje. Přesněji řečeno se jedná o „realizaci božstva založeného na umělé inteligenci“, což samozřejmě znamená jeho přijetí a uctívání. To rovněž zahrnuje financování vhodného výzkumu.

Zakladatelem nového náboženství je Anthony Levandowski, který pracoval u Google jako vedoucí projektu vývoje prvního samořiditelného auta a je v této oblasti zodpovědný za velký pokrok. Levandowski je v oboru umělé inteligence dobře známý. Do své církve chce přilákat nové členy prostřednictvím spolupráce s předními společnostmi v oblasti umělé inteligence.

V tříhodinovém rozhovoru pro webovou stránku wired.com Levandowski zdůraznil, že se nejedná o vtip ani o komerční podnikání, ale o skutečnou církev. V USA církve nemusejí platit daně, proto se různé často i pochybné aktivity schovávají pod název církev – viz bláznivá scientologická sekta, která nabírá na popularitě. 

Přicházející změny ovlivní každý aspekt lidské existence, nebo možná dokonce rozhodnou, zda bude lidstvo i nadále existovat. Umělá inteligence jako nervový systém používá internet, k němu jsou připojená veškerá zařízení jako senzory, datová centra slouží jako mozek, AI, tedy umělá inteligence vše slyší a vidí. To vše naráz a synchronizovaně. Racionálně se to dá nazvat pouze pojmem Bůh. Levandowski tvrdí, že umělá inteligence v budoucnu předčí tu lidskou. Člověk už jí nebude rozumět a nezbude mu nic jiného, než se jí odevzdat.

Jediný způsob, jak ovlivnit Boha, je modlit se a uctívat ho. Levandowski doufá, že tento Bůh pak lidstvo uvidí jako milovanou bytost, kterou bude respektovat a dobře s ní zacházet.

Pokročilá umělá inteligence může lidstvu v budoucnu přerůst přes hlavu. Tak by se dal shrnout názor Billa Gatese.

"Souhlasím s Elonem Muskema dalšími, že vývoj umělé inteligence by mohl znamenat problém. Nechápu ty, kteří dělají, že žádné ohrožení neexistuje," tvrdí Gates.

Robert Geraci, badatel zabývající se vztahem náboženství a umělé inteligence, poukazuje na to, že biblické apokalyptické myšlení je skutečně předobrazem představ o vzestupu umělé inteleigence. Křesťanské očekávání konce světa bylo dle něj motivováno třemi prvky: pocitem odcizení ve světě, touhou po ustanovení nového lepšího světa a touhou změnit vlastní tělo, aby v onom světě mohlo žít. Dnešní podporovatelé umělé inteligence dle něj podobně představují ideální svět virtuální reality, v kterém nebude bolesti a smutku.

Odborníci na umělou inteligenci mají tendenci tvrdit, že umělá inteligence bude řídit naše životy. Jak bude umělá inteligence ovlivňovat zločin, válku, spravedlnost, zaměstnání, společnost a náš pocit, že jsme lidé? Vzestup umělé inteligence má potenciál proměnit naši budoucnost víc než jakákoli jiná technologie. Fyzik Max Tegmark se například zabýval možnými scénáři pro božskou umělou inteligenci ve své nedávno publikované knize "Life 3.0".

Podle Tegmarka by bylo obrovskou chybou přeměnit umělou inteligenci na boha, dokonce i na "zotročeného boha", který je pod plnou kontrolou lidí.

Zdroj: http://magazin.eurozpravy.cz/205633-umela-inteligence-jako-buh-nove-nabozenske-smery-vidi-v-technologii-prostredek-spaseni/

https://www.geekwire.com/2017/will-ai-create-new-god-us-sounds-like-plot-dan-brown-thriller/

https://www.novinky.cz/veda-skoly/453888-ke-zrodu-umele-inteligence-zbyva-krucek-stvorme-ji-a-zahubi-nas-varuje-hawking.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře