Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Škromach – likvidátor socialistické vymoženosti

Před převratem z roku 1989 jsem pracoval na poli dopravní výchovy a bezpečnosti provozu. Proto jsem byl účastníkem různých seminářů a konferencí s mezinárodní účastí. Skutečně mezinárodní, protože na tyto akce přijížděli dopravní odborníci i ze západních zemí. S nimi jsme si vyměňovali zkušenosti a musím ještě po letech konstatovat, že jsme sklízeli v mnoha směrech obdiv. Zejména pro autoškolství s jednotnou metodikou, kde existovaly trenažéry, stejně jako rozsáhlá autocvičiště, na nichž měli uchazeči o řidičský průkaz možnost v klidu a bez ohrožení provozem naučit se základním řidičským dovednostem. Samozřejmě to nebylo pro žadatele příliš pohodlné dojíždět z jedné strany města či okresu do jiné části. Jiná možnost prostě nebyla. Pro soukromé západní podnikatele v autoškolství ovšem podobná praxe byla finančně neuskutečnitelná a výuka se prováděla v provozu, tak jako u nás před rokem 1974.

  • skromach-likvidator-socialisticke-vymozenosti

Jednou z dalších věcí, která byla předmětem obdivu i závisti byl také absolutní zákaz požívání alkoholu pro všechny řidiče. Odborníci se shodovali, že je to dobrá a zásadní věc pro snížení nehodovosti, protože alkohol oslabuje vnímání a motoriku. Kromě toho nepůsobí na každého stejně. Jsou lidé, kteří snesou poměrně vysokou dávku, aniž by to výrazně ovlivnilo jejich chování, a naopak lidé, kteří i po malém množství podstatně ztrácejí své schopnosti. Při tom samozřejmě mohou působit i další faktory, např. únava, horko, nastupující infekce atp. Nebezpečí nehody se závažnými následky se po požití alkoholu pronikavě zvyšuje. (Blíže viz http://www.alkoholik.cz/zavislost/opily_ridic_tresty/alkohol_za_volantem_a_schopnosti_ridice_reakcni_rychlost_a_sebeduvera.html)

Pro západní státy s jejich akcentem na tzv. lidská práva byl absolutní zákaz požívání alkoholu před jízdou neuskutečnitelný, protože by se okamžitě stal zbraní politických stran v boji o voliče. Ve většině západních států existuje tudíž určitá benevolence, která jisté množství alkoholu v krvi ze zákona povoluje.

Absolutní zákaz alkoholu byl tedy jednou z předností, které poskytl svým občanům tehdejší tzv. socialistický stát dirigovaný komunistickou stranou. Předností, kterou se snaží zlikvidovat někdejší komunista, senátor Zdeněk Škromach. Ten předložil populistický návrh, aby byl ze zákona řidičům jízdních kol povolen alkohol do výše 0,8 promile. Návrh, který Senát schválil většinou jednoho hlasu. Nezbývá než doufat, že Poslanecká sněmovna bude mít vyšší odpovědnost a dá na odborná vyjádření dopravních expertů. Ti si bezpochyby uvědomí, že přijetí takového zákon by bylo prvním krokem k následnému tažení o zrušení absolutního zákazu alkoholu i pro ostatní řidiče motorových vozidel. Tedy nenávratným krokem zpět.

Je obecně známo, že zákaz požívání alkoholických nápojů se porušuje i mezi profesionálními řidiči a do jisté míry se toleruje u cyklistů. Pokud by skutečně došlo k zákonnému zrušení absolutního zákazu, padly by veškeré zábrany u cyklistů, kteří se přece jen trochu drží zpátky, protože si uvědomují, že by mohli přijít o řidičský průkaz, jehož je většina držiteli. To by v mnoha případech mohlo znamenat i ztrátu zaměstnání, pro něž bývá základním předpokladem. A tudíž i bez nehody by cyklisté mohli ohrozit existenční jistoty své rodiny.

Naskýtá se však obava, že by dolní sněmovna mohla Škromachův senátní návrh přijmout. Jednání o zákazu škodlivého kouření v restauracích a jinde, které stále není dořešeno, je toho vážným varováním...

Ivo Krieshofer

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře