Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co sdělují staré knihy

Sanskrt je dávný, velmi složitý a dokonalý jazyk.

Jeho osvojení vyžaduje několik desítek let intenzivního studia.

Povědomí o něm se dostalo do Evropy po ovládnutí Indie Angličany. Vzdělaní bráhmani (příslušníci nejvyšší hinduistické kasty) ho používali a doposud používají k liturgickým účelům. Když se první angličtí badatelé tento jazyk naučili a měli možnost nahlédnout do spisů dochovaných v některých indických chrámech, byli ohromeni.

Našli tam například popis naší galaxie, návod jak sestrojit létající stroje a mnohé informace, které naše dnešní věda ještě nezná. Objevili tam i předpovědi budoucnosti.

  • co-sdeluji-stare-knihy

Doba, kterou právě teď prožíváme je podle těchto védských spisů, popisujících budoucnost lidstva na dlouhou dobu dopředu, paralelou období konce Římské říše.

Tehdy  dominující Románi  (Řekové, Římané) předávali své postavení germánským - anglosaským národům.  Éra  germánských národů nyní končí a čeká je pád hlubší, než byl pád západořímské říše.
 
Řím vyvrátily hordy barbarů. Západní Evropu ničí a téměř jistě zničí muslimští migranti. Osud USA bude obdobný.
 
Tím, kdo uchová civilizaci v dnešním slova smyslu mají být slovanské národy. Ty převezmou dominantní postavení na Zemi na příštích 2 000 let. Tak to alespoň
stojí  v prastarých, sanskrtem psaných textech.
 
Úvahy o tom, že světovou velmocí číslo jedna se stane Čína nebo některá ze zemí Asie či jižní Ameriky jsou zcestné.
 
Mnohé události v osudech lidí, národů i celé Země jsou předem dány. Věk Slovanů, který právě začíná, má být šťastnějším obdobím než ty předešlé.
 
Pro nás, příslušníky západní větve Slovanů, je dobrou zprávou to, že v první fázi, která má trvat asi 500 let, to budou právě západní Slované, kteří budou mít
na Zemi rozhodující vliv....
 
Zní to neuvěřitelně?  Brzy budeme svědky událostí, které výše sdělené potvrdí.
                                                                                                                                     Slávek Popelka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře