Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Učení Marxe se shodlo s civilizačním kódem ruského národa

5.5. 2018, Pjotr Akopov

5 . května se připomíná 200. výročí narození Karla Marxe. Toto výročí se slaví v Rusku víc než skromně. Již téměř tři desetiletí není marxismus „jediným pravým učením" - takže vše se omezilo na vydání pamětní poštovní známky. Jaký vztah mít k roli marxismu v dějinách Ruska - a má budoucnost?

  • uceni-marxe-se-shodlo-s-civilizacnim-kodem-ruskeho-naroda

Marxe v Rusku znají všichni - jak ukazuje  průzkum VCIOMu , 98% našich občanů starších 18 let o něm slyšelo. Další věc je, že ​​mezi mladými lidmi, kteří se narodili a vyrostli po zhroucení SSSR a zhroucení socialistického systému, jich velmi málo pochopilo, kdo je Marx.

Slyšel jsem jméno, ale nic víc - pochopení toho, kdo byl má jen 30% těch, kteří jsou ve věku 18 až 34 let. A ostatní už ztrácejí svou vzpomínku na to, co tento Němce učil. Pochopitelně komunismu - socialismu - a co to je? Stejný průzkumu se zeptal: „Jaké jsou myšlenky marxismu, které znáte?" - 82% nemohlo jmenovat žádné. Zbytek si mohl v podstatě vzpomenout na „rovnost, bratrství lidí", „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb" a „kapitalisté zneužívají dělníky a nechávají si nadhodnotu".

Přitom je naše země první a nekonzistentnější z těch, které se snažily skutečně žít podle učení německého filozofa - a mělo to obrovský dopad, a to nejen pro nás, ale pro celý svět. Stále nemůžeme rozhodnout o dědictví Marxe. Ne proto, že je pravdivé, ale proto, že se nemůžeme dohodnout na tom, jak žít dál bez marxismu-leninismu.

Věrnými marxismu na státní úrovni nezůstává mnoho zemí. Dokonce i jedna Čína by stačila pro pochopení, že učení Marxe nezůstalo odepsáno na historické hromadě odpadků. Na slavnostním setkání v Pekingu se Xi Jinping, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, netajil s vysoko oceňujícími epitety ve vztahu k Marxovi:

Karel Marx je učitelem revoluce proletariátu a pracujících na celém světě, hlavním zakladatelem marxismu, marxistických kroužků, připravující cesta mezinárodnímu komunismu, stejně jako největším myslitelem moderní doby.

Bojoval za zájmy lidí, stál v čele revolučního boje ...

... je třeba vzpomenout na jeho velké osobní a historické úspěchy, skvělého ducha a vznešenost jeho teorie. Uplynulo dvě stě let, a i přes obrovské a hluboké změny ve společnosti, jméno Karla Marxe je respektován po celém světě, a jeho teorie stále září jako diamant, světlo pravdy ... Marxistická učení má velký význam, předává se z generace na generaci ... Na světě neexistuje žádná další doktrína, která by měla tak velký vliv na lidstvo. "

Ano, komunisté vládne pouze v několika zemích (teprve před několika lety, se poprvé dostali k moci v Nepálu) - ale marxistická teorie je populární nejen v mnoha zemích Latinské Ameriky a Asie, ale i ve vlasti této doktríny v Evropě. Nejen ve formě tzv. Skandinávského socialismu - ale také jako teorie politické ekonomie a dokonce i jako přístup k analýze světa. Ano, tento marxismus je velmi odlišný od marxismu-leninismu, tedy učení, kterým žil SSSR. Je v něm také soukromé vlastnictví výrobních prostředků a jiné nesovětské věci. Svět se změnil a změní se.

Kdo by ještě nedávno pomyslel, že v nejvíce protikomunistické zemi na světě, tedy v USA, budou socialistické myšlenky, včetně marxistických idejí, téměř nejoblíbenějšími mezi mladými lidmi? Fenomén senátora Bernieho Sanderse, amerického sociálního demokrata, který kandidoval na prezidenta Spojených států, a bude pokračovat i v příštích volbách.

Před několika lety se lídrem labouristické strany v Británii stal Jeremy Corbyn -. radikální marxista, který dříve mohl publikovat pouze v komunistických novinách „Morning Star“. Je zřejmé, že na Západě nebudou žádné socialistické revoluce - ale marxismus všechny šance prodělat druhé zrození. Protože je přímým produktem liberalismu - jako jeho vyústění i popření zároveň. A současná evropská společnost - jakýsi hybrid liberalismu s jeho kultem lidského individualismu a sociálně-demokratické verze marxismu s jeho státní péčí o všechny a o každého, přenesených do určitých hodnot a norem. Multikulturalismus a tolerance jsou produktem liberalismu a současného západního marxismu.

Ano, marxismus ztratil na Západě svůj revoluční duch – a zanechal svůj kosmopolitní, nadnárodní a někdy i protinárodní charakter. Tento druh marxismu přichází do arény dějin. V době, kdy na ruinách současného sociálního a hospodářského systému v Evropě nastane bitva mezi nacionalisty-tradicionalisty a internacionalisty-novými levičáky.

A co Rusko? Náš marxismus se z dobrého důvodu stal leninismem, a pak stalinismem (tj. umožnil budování socialismu v jedné zemi). Pokud zpočátku nejradikálnější marxisté mezi bolševiky považovali Rusko jen za nástupiště pro světovou revoluci (protože se oni sami dříve cítili být především revolucionáři-kosmopolity, ne ruskými, a dokonce ani ne občany Ruska), později převažili ti, pro něž mělo Rusko hodnotu sama o sobě.

Stalin byl z hlediska marxistů-kosmopolitů kontrarevolucionářem - protože prosazoval kurz na prosazení marxistických zákonů v jedné, byť největší zemi na světě. Namísto neúnavného rozdmýchávání výbuchu světové revoluce (z čehož byl po Druhé světové válce anglosaskými vůdci zcela neopodstatněně podezírán).

Sovětští vůdci neopustili Marxe. Jednoduše se rozhodli, že je možné budovat socialismus jen na části světové souše. Tím spíše, že v důsledku vítězství ve Druhé světové válce bylo rozbito kapitalistické obklíčení - a Sovětský svaz nebyl obklopen nepřáteli a půl Evropy se rozhodlo budovat komunismus (většinou zcela upřímně - po tom všem, vždyť i v západní Evropě polovina populace byla pro marxisty), ale také s celou Asií, bojující o socialismus (Čína byla největší, ale nikoliv jediná síla - komunisté získali sílu v celém regionu). V 50. a 60. letech minulého století byla „zlatá doba" marxismu. Při 150. výročí narození Karla Marxe se zdálo, že celý svět brzy trudne.

Ale přišel rok 1968 se svými studentskými vzpourami v Paříži a ve Spojených státech - a již po několika desetiletích se zhroutil hlavní marxistický projekt. SSSR sám opustil marxismus, nebo se ho jednoduše neúspěšně pokoušel reformovat? Samozřejmě to druhé - protože i přes počáteční antinárodních rysy marxistického režimu v Rusku, byl už v době perestrojky velmi přizpůsoben naší národní identitě.

Zanechání snu o budování komunistické budoucnosti bylo nezbytné - ale nebylo třeba rozbít celý společensko-ekonomický řád. Jak ukázala zkušenost Číny, je možné a nezbytné provádět chytré reformy shora. Měnit mnohé, ale neničit to, co odráží civilizační kód ruského národa. Kolektivitu, solidaritu, posvátné hodnoty, prioritu morálních hodnot nad materiálními, spravedlnost - ty nejsou socialistický přínos, ale jsou bytostně ruské. Právě toto chápání by se mělo stát hlavním poučením, které si bereme při příležitosti 200. výročí Karla Marxe.

Kráceně a volně přeložil P. Rejf

Zdroj : https://vz.ru/politics/2018/5/5/921145.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře