Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Obři, bohové a mimozemští stvořitelé

Aktuálním tématem a námětem mnoha pojednání je známá a prokázaná existence dávných lidí nalézaných v předešlých dobách a zejména v posledních letech po celém světě. Kdysi patřící spíše do sféry legend a pověstí, dnes již o nich víme, že mnohé hrobky, hroby, podzemní komnaty, sarkofágy a jeskynní prostory na všech kontinentech nejsou prázdné ani neobsahují mrtvá těla, nýbrž jsou v nich uloženi tito polobohové a kdysi mocní mužové a ženy z dávných ras. Nejsou mrtví, pouze spí.

O některá uložiště bylo a někdy stále ještě je pečováno, jiná byla zapomenta, opuštěna či zpustošena. Nalezení představitelé prastaré rasy jsou, myslím, stále uchováváni ve stavu strnulosti - jestli byli vystaveni pokusům o oživení, není známo, zda byly úspěšné. Co určuje, jak dlouho budou spát a kdy, či zda se probudí, není známo. Zcela jistě však tito uléhali do svých speciálních rakví, trvanlivě zapečetěni a nabalzamováni, s úsmyslem se jednoho dne probudit. Možná si přáli nechat svět vyvíjet se nějaký čas bez jejich kontroly a přítomnosti, možná to byl od nich experiment, možná došlo k nějaké nepředvídané události, která je k tomuto kroku přiměla.

  • obri-bohove-a-mimozemsti-stvoritele


    Nemohlo to však být nic, co by se stalo ojediněle a znenáhla, neboť jednotlivci i celé místnosti zaplněné rakvemi byly nalezeny pečlivě vybavané a plánovitě ukryté na mnoha místech po celé planetě. Zcela bez pochyb se jednalo o rod vládců, mudrců, čarodějů, bojovníků - nacházející se ve všech vyspělých kulturách, o nichž se můžme právem domnívat, že je pomáhaly vytvořit, rozvíjet se a řídili je. 

    Nyní se zdá, že nastává doba jejich opětovného probuzení. Ti, kteří přetrvali až do dnešní doby, procitnou opět po tisících letech spánku a budou zvědavi, jak se jejich kultury a civilizace změnily a kam se lidé mezitím dostali. Není třeba se jich bát ani jakkoliv z nich mít strach. Tito jsou ti poslední, kteří by mohli představovat nějaké nebezpečí. Možná bude impulsem, resp. signálem k jejich aktivaci blízkost globální katastrofy, jež je přinutí opět se uchopit žezla vlády a dát věci do pořádku. K takové vyhraněné situaci může a nemusí dojít. V každém případě by oni byli těmi, kdo by pomohl hrozící katastrofu zažehnat a zemi a lidstvo zachránit. 

    Vzpomeňme na pověsti o spících vojscích ukrytých v hoře. Představa svatých bojovníků přicházejících na pomoc v posledním okamžiku pasuje nejlépe právě na tyto spící obry. Můžeme poukázat i na zmínky o nich v Bibli, kde se o nich hovoří jako o rozených vládcích a silných mužích. Ženy zas byly považovány lidmi za bohyně a náležitě uctívány, kolovaly o nich legendy a byly milovány. 

    S těmito strážci země mohou souviset tzv Anunnaki, bytosti obývající vesmír, taktéž fungující jako určití strážci. Může se jednat o tutéž rasu a jedny a tytéž bytosti. V případě krize globálních rozměrů i tito připlují ve svých lodích a ujmou se organizace záchranných akcí ve jménu zachování života. Všichni tito, kdyby se ukázali lidem, by byli lidmi milováni a ctěni jako živí bohové. Není pochyb, že se jedná o bytosti nesmírně silné, autoritativní s ohromným osobním kouzlem, lidem velice blízké a z duše sympatické a přátelské. Jakékoliv teorie a neadekvátní zprávy snažící se tyto ochránce člověka a planety démonizovat a vytvářet v lidech falešný strach, jsou naprosto lživé a zakrývající pravou podstatu vztahu člověka a těchto spících obrů - polobožských stvořitelů. Jejich přítomnost a blízkost by byla všemi vítána a nebylo by pochyb o pravosti jejich svědectví moci. 

    Pokud někdy dojde k jejich hromadnému probouzení a vyvstávání z hrobů, bude to znamenat počátek nové etapy a velkých zvratů, probuzení a odhalení mnoha skrývaných pravd. Velké a znepokojující pravdy vyjdou na jevo a lidé se dozví svou skutečnou minulost a poznají skutečné bohy; náboženství a víra ukáží svou pravou podobu a nebude pochyb o tom, jak co je a kdo je kdo. Vcházíme tedy do zajímavého časového období s mnoha nepředvídatelnými možnostmi. Neměli bychom se však bát, pokud víme, že nejsme sami a že je zde celé velké množství mocných ochránců a bdělých strážců lidí i planety země

http://www.esoterikweb.cz/

--- http://klikni5.tiscali.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2016-02-02 11:44
Tomáš Ulman ve své malosti dokáže jen jiné urážet, na nic moudřejšího zřejmě nemá.
"JL.: Nedal, nedal, od anonymní kedlubny by to snad ani nikdo nebral vážně " Ovšem Takových názorů, jako má Jan Lavička je daleko více, jen "užiteční idioti" to nechápou.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře