Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (33)

33. NOVÝ SVĚT - POKUD MŮŽETE, VEZMĚTE SI JEJ

Nyní je naprosto zásadní, abychom přešli od lidí s top-secret prověrkami, od dokumentů a svědectví ke skutečným přístrojům, protože to je záležitost vědy zabývající se hmotou. Musíme přesvědčit některé vědce, kteří mají vědomosti o těchto technologiích na novou energii, že brána je otevřena. A pokud se nedáme do pohybu, abychom jí prošli, tak na co ještě čekáme? K tomu však nemůžeme nikoho nutit. Je to dobrovolný svazek. Tak jediné, co můžeme udělat, je vysvětlit: „Toto jsou bezpečnostní systémy, které máme připraveny. A toto je důvod, proč nyní nastal čas dovést ty úžasné nové vědy do stadia praktického využití."

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-33

Již nyní máme něco, co nazývám „strategickou bezpečnostní zárukou", která je protiváhou k těm bezpečnostním taktickým silám lidí za scénou.

Uvnitř té tajné skupiny máme několik velmi mocných lidí, kteří podporují to, co děláme, a kteří budou reagovat na všechny hrozby vůči nám.

Máme také miliony lidí, kteří už vědí, na čem ta tajná skupina pracuje. Připomínám toho právníka z Národní bezpečnosti, který mi v roce 1990, když jsem zvažoval založení CSETI, poradil: „Nejdi krokem, utíkej a dostaň ty informace před zraky mnoha lidí."

 

To je důvod, proč jsem souhlasil, že se objevím v pořadu „I.arry King Live", a proč jsem souhlasil s účastí ve spoustě takových show, jako je „48 hodin". Poněvadž ať už je publicita dobrá nebo špatná, miliony lidí sledujících televizi mi svým způsobem poskytují ohromné bezpečí.

Při takovém vystoupení na vás svítí milionwattové reflektory a každý ví, na čem děláte. A zde je jedna dobrá zpráva: „Tajné síly prosperují pouze v temnotě utajení."

Když vstoupí do ringu, kde se na náš boj upírají mohutné reflektory, pak mnoho lidí v reálném čase vidí, jak ohavné je jejich počínání.

Vše, co děláme, vše, co zjistíme, všechny naše evidence a důkazy jsou duplikovány a vkládány do rukou klíčovým řídícím silám, které - pokud se nám něco stane - předají tyto informace veřejnosti - rádiím, televizí, na internet atd.

A proto když nás zabijí, nebude to vadit, protože pokud toto děláme s plány na nové technologie, pak se neztratí, ale naopak budou masivně odtajněny a šířeny.

To toto je intuitivní obranná strategie, kterou mnoho vědců dost dobře nechápe. Před tou skupinou neudržíte nic v tajnosti. Mají elektronické přístroje napojené na vědomí. Zapomeňte na špionážní družice. To je technologie z šedesátých let. Oni nyní dokáží monitorovat vše v reálném čase. Neexistuje způsob, jak bychom před nimi mohli něco udržet v tajnosti. Takže neplýtváme časem a námahou, abychom nad tím spekulovali. Je bláhové si myslet, že dokážete udělat něco, co by ty mocné tajné přístroje nezaznamenaly.

Co je pak v našich silách? Naší šancí je dělat jistý typ aikida. Vezmeme si jejich energii, obrátíme ji proti protivníkovi a jednáme s naprostou otevřeností a transparentností. Takže místo tajností, skrývání a podloudností děláme vše otevřeně a ihned, jakmile to jde, to předkládáme široké veřejnosti.

To je též důvod, proč ihned poté, co jsme se - dr. Loder, jeden člen výboru SEAS a já - vrátili z jednoho místa na širém moři, kde jsme v roce 2003 našli neobvyklé energetické zařízení, vystoupili před veřejnost a promlouvali k milionům naslouchajících posluchačů.

Čím více lidí o tom ví, tím hůře se těm ničemným elementům jedná, protože na celou věc se již upírá mnoho silných reflektorů. Jsou to upíři typu Drákuly. Nechtějí vstoupit do slunečního svitu. Když na ně dopadne sluneční paprsek, rozutečou se jako švábi. Rozsviťte světlo a švábi se vrátí zpět do svých děr.

Nechtějí, aby byli přichyceni při tajné, vražedné, záškodnické akci proti skupině s vysokým morálním profilem. Mluvili jsme s jistými lidmi z hlavního proudu médií, kteří nám řekli: „Bylo by pro nás velmi obtížné vynést ty informace ven jako pouhý příběh o UFO, ale pokud vás někdo bude chtít zastrašit a vy to bude moci dokázat, nebo pokud se vám něco stane, uděláme z toho velký příběh, protože v tom případě to bude skandál. A pak se budou miliony lidí ptát, co se vám to - k čertu! - stalo."

Také máme kazety, které byly duplikovány a vloženy do rukou lidem, kteří jsou připraveni je ihned zveřejnit. Na těchto kazetách jsou lokalizována mnohá klíčová zařízení a budovy a uvedeno mnoho jmen členů té tajné skupiny.

Nicméně mnoho těchto vědců žije ve strachu a s traumaty typu „posttraumatický stresový syndrom z technologií na nové energie".

Tito vědci byli pomocí metod psychologické války přesvědčeni, aby byli velmi paranoidní a ponechali své dílo v naprostém utajení. Tento postup je však pro ně nebezpečný, je proti nim. V té tajné hře nikdy nezvítězí. My to však naším odtajněním můžeme dokázat!

Bezpečí je v rychlosti a otevřenosti - navzdory tomu, co si lidé myslí.

Pokud se někdo uchýlí k tajnůstkaření, nemá šanci. Vaši nej- horší nepřátelé se vše dozvědí v reálném čase; a lidé, kteří by vám mohli pomoci, masy lidí, které se zajímají o životní prostředí a ropu, se o vás nedozví. Tuto chybu lidé dělají již celé jedno století.

Lidé si přejí řešení krize životního prostředí, řešení ropné krize i řešení chudoby na této planetě. Existuje ohromná podpora pro všechny technologie, které pomáhají tyto problémy řešit.

Jakmile má něco masovou podporu, pak lidé vyrabují a spálí Washington dřív, než bude patentovému úřadu dovoleno, aby uzurpoval patent na tyto technologie!

Když mi Ted Koppel řekl, že mě zve do pořadu „Noční linka", pokud se nám konečně podaří identifikovat skutečné zařízení na volnou energii, odpověděl jsem mu: „Přijdu do vaší show, a pokud mě necháte, před miliony lidí roztrhám na kusy jakýkoliv příkaz k utajení."

Podíval se na mě - byli jsme tam jen sami dva tváří v tvář - a řekl: „Já vás nechám." Žádná suma peněz ani žádné hrozby nás nezastaví před konáním toho, co považujeme za správné.

Pokud nebudeme mít technologie, které nás zbaví fosilních paliv a jaderné elektřiny, nemůžeme pomýšlet ani na dobrou budoucnost lidstva. Proto je nutné, abychom dělali vše, co je potřeba, abychom zajistili tyto technologie pro mírové použití a zabránili jejich přeměně ve zbraně.

To je dokonale splnitelný cíl.

Tajné a neúprosné potlačení těchto technologií je přímo spojeno s mocí. Pokud děláte něco, co má dopad na tu část ekonomiky, ve které je uloženo pět či šest bilionů dolarů a která je jádrem fungující světové ekonomiky, pak je to velký problém.

Mnoho lidí neví, že jednou z klíčových oblastí zájmu Národní bezpečnostní rady Spojených států je národní ekonomická bezpečnost. Jeden ze svědků, se kterým pracuji, dřív pracoval pod jedním admirálem, který velel Výzkumnému ústavu vojenského námořnictva. Tento admirál na jednom mítinku zcela otevřeně řekl: „Mým hlavním úkolem je udržovat status quo ve světě energetických zdrojů a energetické rozvodné sítě."

Představte si toto: vyjdeme na světlo s těmito technologiemi a miliarda lidí v Latinské Americe nebo subsaharské Africe nebo jedna miliarda lidí v Indii nebo půl či jedna miliarda lidí v Asii bude schopna mít toto zařízení v každé vesnici a budou si sami vyrábět veškerou energii, kterou potřebují pro čištění vody, elektrifikaci, chlazení, transport a výrobu světla. A to všechno bez znečištění a bez nákladů na energii samotnou. Výroba takového zařízení nebude o nic nákladnější než výroba generátoru.

To by přineslo ohromný vzestup té masy lidské populace, která nyní žije v mysl drásající chudobě.

Zapomínáme, že pouze dvacet procent světové populace žije v něčem, co nějak připomíná moderní vymoženosti a moderní technologii. Těch zbylých osmdesát procent je stěží půlkrok venku z džungle, pokud vůbec.

Takže za těchto okolností máme vzrůstající světovou krizi, vzrůstající hněv namířený proti Západu, vzrůstající pravděpodobnost války a terorismu. Ale pokud se objeví tyto technologie, právě tato vlna bude tím přílivem, který pozvedne všechny lodě. To je skutečně dobrá zpráva - pokud právě nejste vlastníkem ropných ložisek v hodnotě několika bilionů dolarů.

Co stane, když miliardy lidí v Indii, subsaharské Africe, Latinské Americe a Asii dosáhnou takové úrovně ekonomické aktivity, která předčí Ameriku a Asii?

Náhle dostaneme největší geopolitickou změnu v historii světa, kde „velký bílý otec" přestane být na plantáži tím jediným, kdo činí rozhodnutí. A pravda, které se děsí srdce fašistů, kteří jsou v těch vládnoucích skupinách, je, že jakmile bude svět mít k dispozici volnou energii, budou se muset dělit o moc s lidmi z jiných kontinentů, jiných ras a jiných kultur. Geopoli- tická síla nepochází z velikosti populace států - pochází z ekonomického vlivu.

Pokud by samotná zalidněnost rozhodovala o světové moci, pak by těmi nejmocnějšími státy byly Indie a Čína. Což nyní neplatí. Síla a moc pocházejí z technologických a ekonomických dovedností, ze kterých vyplývá síla vojenská - rozhodující je pouze toto.

Sovětský svaz padl, protože jeho ekonomické dovednosti zbankrotovaly. Nyní jsou Spojené státy jedinou světovou super- velmocí.

A přesto by lidstvo mohlo vyrábět výrobky a energii bez znečišťování životního prostředí (totéž platí o transportu osob i zboží), stoprocentně recyklovat odpady, a přitom nemít žádné náklady na energii samotnou. Odpadla by potřeba stavět energetické rozvodné sítě v hodnotě mnoha bilionů dolarů, které postrádá jak Indie, tak většina světa, jenž nemá prostředky na jeho vybudování.

Tyto nové technologie na volnou energii by přinesly vzrůst světové ekonomiky ze současných třicet bilionů dolarů ročně na sto či dvě stě bilionů.

Nicméně hlavní nárůst by se odehrál mimo Ameriku a Evropu, které mají společně šest set milionů obyvatel. Celý svět má desetkrát více - šest miliard.

To by přineslo největší přesun geopolitické moci v historii lidské rasy. A došlo by k tomu velmi rychle - během nějakých deseti či dvaceti, nanejvýš padesáti let.

To je jeden z klíčových důvodů pro udržování utajenosti. Takové utajení je hluboce zakořeněné v otázce moci a bohužel má poněkud ošklivý rasistický podtext.

Staré přísloví „chceš-li mír, pracuj na spravedlnosti" je tu zcela na místě. Je velmi obtížné mít na světě spravedlnost, když většinu světových zdrojů využívá jen malé množství lidí, zatímco zbytek živoří v otřesné chudobě.

Aby došlo ke změně této dynamiky, musejí se objevit nové technologie. Jakmile k tomu dojde, svět rozkvete pro blaho všech jeho obyvatel.

Naskýtá se tu velká otázka: Jsme ochotni vytvořit takový svět, který je spravedlivý a štědrý ke všem svým obyvatelům, a jsme skutečně ochotni se podělit o moc nad světem? Jsme ochotni všem lidem přisunout židli ke stolu geopolitické moci?

Až dosud zněla odpověď na tuto otázku týkající se dobré budoucnosti záporně. Nyní nastal čas říci ano.

V těch oblastech, kde se dlouho zadržoval pokrok, bude vzrůst velmi rychlý a omračující. Bude to podobné jako v oblastech, kde nedošlo k rozvoji pevných telefonních linek a kde se přešlo rovnou k mobilním a satelitním telefonům.

Mnohem zásadnější a hlubší bude, že tyto oblasti světa přeskočí sto padesát let průmyslové revoluce, která je spojena továrními komíny, a přejdou rovnou k malým místním zařízením na výrobu energie, která nebudou potřebovat rozvod elektřiny pomocí drátů ani palivo či nákladnou infrastrukturu.

Takže dojde k rychlé industrializaci, ovšem bez znečištění. S tím bude spojena velká ekonomická aktivita, technologický pokrok a geopolitická moc.

Taková změna v naší výrobě energie způsobí decentralizaci moci, doslova i přeneseně. Budou decentralizovány jak zdroje energie, tak politická moc. Každá vesnice začne být soběstačná, a tudíž dojde k omezení centralizované vlády. Jakmile těmto technologiím porozumíme, pochopíme, že budou moci vyrábět veškerou energii, kterou bude jakákoliv oblast potřebovat a zajistí i transport a výrobní potřeby. A více pokročilé způsoby užití těchto vynálezů umožní i materializaci jakéhokoliv objektu, který je v dané oblasti potřeba.

Takže to bude obrovská revoluce v materiálním jmění lidstva.

Takže pomalu opouštíme dobu, kdy lidé mlátí jeden druhého po hlavě kvůli kusu půdy nebo kusu zlata - to je zcela nové paradigma.

Ale toto nové paradigma spláchne potřebu ústředních, uzavřených tajných společností, centralizovaného bankovnictví a přílišné centrální vlády.

Budeme sjednocení a integrovaní jako civilizace planety Země. S tím však půjde ruku v ruce nárůst moci lokálních samospráv.

Na jedné straně budeme čím dál víc integrovaní jako jedna globální vesnice, a to díky možnosti bezprostřední globální komunikace a cestování po celém světě. Cestování z jednoho kontinentu na druhý bude díky novým antigravitačním pohonům extrémně rychlé. Na druhé straně i malé celky budou poměrně soběstačné a budou moci rozhodovat o svých záležitostech.

Tento dvojí paradoxní proces posílení samosprávnosti malých oblastí a zvyšující se integrovanost světového společenství bude probíhat současně. Díky tomu dojde k vytvoření zcela nového světa.

Připomíná mi to jednu píseň skupiny RKM: „Je to konec světa tak, jak jej známe, ale je mi fajn."

Platí zde obrácená úměra: jak nádherná je pro masy lidstva tato vize celosvětové transformace, tak děsivý je ten případ nejhoršího scénáře té úzké elity lidí, kteří se chtějí zuby nehty držet vlády nad světem. Protože když decentralizujeme výrobu elektrické energie a ekonomickou aktivitu, decentralizujeme také tu kleptokracii nejhrubšího zrna, která v dnešní době řídí naši planetu.

Vzpomenu tu příběh, který vyprávěl plukovník Corso našemu společnému příteli. Jedná se o událost, kterou prožil v roce 1956 na Hollomanově letecké vojenské základně.

V té době kolem základny často létaly mimozemské koráby. Docházelo k jejich častým sledováním na radaru. Samozřejmě se jednalo o velmi citlivou oblast poblíž místa zvaného Trinity, kde došlo k výbuchu naší první jaderné zbraně.

V ten den, kdy vojenský radar zachytil UFO, bylo něco po poledni. Mimozemský koráb sestoupil na zem a přistál kousek od Hollomanova ranče.

Plukovník Corso skočil do džípu a sám uháněl k tomu místu. Když dorazil na místo, uviděl jednolitý stříbrný koráb vejčitého tvaru. Koráb se tiše vznášel kousek nad zemí. Za chvíli se plně zmaterializoval, zatřpytil se na slunci a pak zmizel... Vše, co mohl plukovník vidět, byl jen přelud - obláček teplého vzduchu nad písečným povrchem. Koráb se demaurializoval do podoby energetického pole ve tvaru korábu a pak se opět objevil ve své plně materializované formě.

Zničehonic stál před korábem jeden mimozemšťan s jistou komunikační pomůckou, pomocí které se dalo hovořit telepa- ticky.

Plukovník Corso se zeptal: „S kým mám tu čest? Je to přítel nebo nepřítel?"

Mimozemšťan odvětil: „Ani jedno, ani druhé." A za chvíli pokračoval: „Byli bychom rádi, kdybyste přestali používat některé vaše radarové systémy, které ruší přístroje našeho korábu..." (Připomínám, že k havárii UFO u Roswellu došlo proto, že tam byl vysokoenergetický radarový systém, který byl nastaven na určitou frekvenci, která přerušila navigační systém a pohon mimozemské kosmické lodě.)

Plukovník Corso, který byl poněkud neomalený představitel armády, řekl: „No ... a co z toho budu mít já?"

Mimozemšťan se k němu obrátil a pravil: „Nový svět, pokud si jej dokážete vzít!"

Nyní, o padesát později se učíme, jak si jej vzít. Začínáme si zvykat na to, že je nám nabízen nový svět. Musíme se naučit přijímat nový svět, který již má zpoždění několik desetiletí ... začít s tím, co bude dlouhou érou udržitelné osvícené civilizace.

Právě to od nás očekávají mimozemské civilizace, a my jsme tou generací, která to musí dokázat.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře