Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (39)

39. GRADACE ENERGIE

Jeden muž, který řadu let pracoval v Lockheed Skunk Works, mi popsal zkušenost vztahující se k astrálnímu spojení s mimozemšťany. Tento muž je jedním z našich svědků. Objevil se, protože po mně chtěl, abych mu vysvětlil něco, co mu nedávalo smysl a co mu vrtalo hlavou po mnoho let.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-39

V šedesátých letech se naučil praktikovat to, co je běžně nazýváno „astrální projekcí" - opuštění fyzického těla a cestování v astrálním těle. Tuto zkušenost má skoro každý, kdo měl někdy létací sny. Tento muž se naučil to dělat vědomě ve stavu uvolněné meditace.

Jednu noc, když zkoušel tuto techniku, mu jeho učitel řekl: „Nyní již jsi na to připraven, jsi schopen to dokázat." Ten muž si tedy lehl a vzápětí opustil své fyzické tělo. Pronikl stropem domu rovnou do vesmíru a vrazil do boku mimozemského korábu, který se nacházel vysoko v atmosféře Země.

Řekl, že vlastně ten koráb rozkymácel a jeho posádka si ho všimla. Byl pro ni viditelný. Podívali se na něj a telepaticky mu sdělili: „K čertu, proč nedáváš pozor na cestu?!" Muž byl v rozpacích nad tímto nebeským faux pas, takže se vzápětí vrátil zpět do svého těla.

Přiznal se, že vůbec nerozumí tomu, že přestože nebyl ve svém fyzickém těle, ale ve svém jemném astrálním těle, došlo k tomuto střetu s korábem. Koráb měl tentýž typ hustoty jako jeho astrální tělo a mohl s ním vstoupit do interakce. Viděla ho celá posádka a on viděl je, ale nejednalo se pouze o další duše létající kolem. Byla to celá kosmická loď!

Odpověděl jsem: „Možná se vám má odpověď nebude zamlouvat, ale poněvadž jste inženýr z kosmického průmyslu, myslím, že tomu porozumíte."

Mimozemské koráby, zvláště ty, které jsou kolem Země, kde se je pokoušíme zasáhnout a zničit svými zbraněmi, tráví většinu času v dematerializované formě, kdy rezonují rychleji, než je rychlost světla. To znamená, že nejsou zhmotněné - nejsou z pevného materiálu. Jsou to však fyzické hmotné vesmírné lodě z jiné planety s bytostmi z masa a kostí na palubě. Pokud ve snovém stavu narazíte na takový koráb, jeho posádka vás uvidí, poněvadž je v takové energetické formě, ve které velmi snadno vidí tuto úroveň energetické frekvence. A vy uvidíte je a můžete v jejich lodi vstoupit do interakce.

To neznamená, že by to byli andělé, nebo že by to nebyli mimozemšťané. Znamená to, že jsou to mimozemšťané a že jsou interdimenzní - pokud chcete použít termín „dimenze", i když to není zrovna přesné vyjádření. Ve skutečnosti hovoříme o celém spektru energie a reality, která je kontinuem, ačkoliv v tomto kontinuu existují jisté fáze, kterým někteří říkají „jiná dimenze". Stejně jako se některé tekuté chemikálie separují v různých hladinách, existují vrstvy na různých frekvencích.

Existují různá odstupňování, která existují v rámci spektra, které je kontinuální a souvislé stejně jako elektromagnetické spektrum, od ultrafialové po infračervenou.

Ten muž měl mimotělní zážitek a byl při tom plně vědomý a bdělý. Není to žádná fantazie. A když došlo k jeho nekontrolovanému letu a jeho střetu s mimozemským korábem, tato lod měla stejnou hustotu jako jeho astrální tělo. Přesto byla mimozemská, jen nebyla zcela zhmotněná.

Lidské bytosti dívající se očima „z masa a kostí" by nikdy neuviděly ani toho muže, ani tu kosmickou loď, ani mimozemšťany - pokud nejsou trénovaní na vnímání jemné energie, kterou vědci nazývají „neutrinovým světlem", které vyzařuje z astrální sféry.

Existují technologické senzory vyvinuté vědci, které dokáží tento typ světla snímat. NRO ukradlo tuto technologii původním vynálezcům, nainstalovalo ji do vesmíru, takže nyní lidé dokáží detekovat mimozemské koráby, které nejsou materializované, a snadněji je zacílit a zničit. To je na celou další diskusi.

Když je něco dematerializované, byť i na krátkou dobu, rezonanční frekvence tohoto objektu se změní v éterickou kvaziplaz- movou formu energie, která se velmi podobá astrální energii.

I v astrální říši existují různé stupně či škály. Od hrubého astrálu, který je v interakci s materiální formou atomů a elektromagnetické energie, až po nejjemnější astrál, kterému se říká „výšiny nebeské". Se všemi úrovněmi astrálu lze vstoupit do interakce pomocí technologie za předpokladu, že je naše věda dost přesná a jemná.

Vstup do jemnějších aspektů astrálu je velmi přísně hlídán, protože abychom fungovali na této úrovni, je třeba velkého osvícení. Tyto sféry jsou stráženy vyvinutými mimozemšťany a nebeskými bytostmi a silami, které zdaleka přesahují vše, co je na Zemi.

Existují mimozemské civilizace, které před námi mají technologický náskok v rozmezí statisíců až po několik milionů let. Nacházejí se na takovém stupni duchovního vývoje, že celá civilizace je v kosmickém stavu vědomí, božského vědomí a jednoty vědomí nebo ještě dále. Jejich technologie jsou souměřitelné s jejich úrovní vědomí, což jim umožňuje chápat a zasahovat do hmotného vesmíru a do jemnějších astrálních a kauzálních úrovní kosmu.

Mohou se objevit a manifestovat jako vysoce osvícení učitelé, kteří se dokáží materializovat, dematerializovat, měnit tvar, formu a šířit kolem sebe přítomnost vznešeného osvícení.

Ne všechny mimozemské civilizace jsou na takovém stupni vývoje, aby byly schopny cestování v mezihvězdném prostoru. Některé jsou jen o kousek dál než my. Jsou mírumilovné a již ustanovily globální mír, jinak by jim nebylo umožněno opustit svou planetu. Byly by stále ještě v karanténě.

Ve vesmíru existuje řád, který by jim nikdy nedovolil opustit planetu. Právě toto pravidlo nám brání v cestě k jiným slunečním soustavám. Jakmile dojde k ustanovení míruplné existence, začneme mít čím dál větší svobodu pohybu. Technologie a materiální vědy jsou čím dál více spojené a zakořeněné v porozumění védě o vědomí.

Extrémně rozvinuté mimozemské civilizace manifestují všechny své kosmické lodě a materiální potřeby skrze vibrační aspekt zvuku a jeho spojení s myšlenkou - zvuku vibrace myšlenky. Jinými slovy, s tím komponentem myšlenky, který je zvukovou vibrací. Tak fungují ty skutečně nebeské lodě - vynořují se ze své úrovně skrze nejjemnější hladiny astrální energie. Její komponenty jsou v okamžiku, kdy se loď objevuje na hmotné úrovni, neobyčejně čisté a mají v sobě plnost nebeského světla, kterým září z hlubin svého nitra.

Právě z toho důvodu měly některé ty lodě, ke kterým jsem byl blízko a které jsem viděl plně materializované, světlo, které není z tohoto světa. Je tak čiré a nebeské, a přesto plně materializované a „pevné".

Lidé, kteří zkoumali velmi pokročilé mimozemské koráby, mi řekli, že tyto stroje jsou neobyčejně sofistikované - dokonce i ty hrubé jsou bez jakýchkoliv spárů a spojů. Není na nich žádný spoj. Jak jsou vyráběny?

Nejsou udělány z hroudy železné rudy či kusu slitiny a pak nahrubo přetaveny do tvaru korábu. Jsou vlastně udělány pomocí něčeho, čemu říkám „infraultrazvuk". Takový objekt je udělán tak, že se poskládá a vmanévruje do astrální matrice, a tak se postaví šablona či „kadlub" korábu na jemné úrovni - a pak se vynoří jako tvar, dokonale vytvarovaný do materiálu z hmotných molekul.

Jak se za pomoci toho inťraultrazvukového způsobu výroby vynořuje, „éterická" a „astrální" úroveň energie napojí vesmírnou loď inteligencí. Lodě mohou být tak technologicky strukturované na subatomární úrovni, že jsou spojeny s organizující inteligencí a životem. Jsou to vlastně inteligentní biologické stroje. Jsou tak sofistikované, že dosahují roviny sebeintegrace a inteligence.

Lidé, se kterými jsem dělal rozhovory, kteří byli skutečně přítomni tomu, když došlo k sestřelení mimozemských korábů, popisují, že se koráb choval, jako by byl zraněn a pokoušel se vyléčit si zranění. Je to, jako by měl oběhový systém a imunitní systém a byl vědomý. A to nyní mluvíme jen o korábu!

Jeden z korábů, které havarovaly v Novém Mexiku, měl v sobě tržnou ránu a pokoušel se sám vyléčit. Náš svědek říkal, že to bylo, jako bychom se řízli a rána zahojila tak, že se uzavřela - ovšem došlo k tomu během jediného okamžiku. Vyléčení a stažení rány proběhlo přímo před očima našeho svědka.

Dostáváme se tedy na rovinu ultrananotechnologie. Na této úrovni se astrální a éterické energie vynořují do této sféry a organizují atomy a molekuly. Takový koráb má jistý druh umělé inteligence a životní síly, které jsou s ním spojeny. Je to něco jako biologický stroj. Není to jako pragovka našeho pradědečka.

Otázka zní: Proč vůbec potřebují technologii a vesmírné lodě? Nepotřebují je o nic víc než my. Na astrální rovině můžeme putovat, kam chceme. Ale pokud chtějí vstoupit do interakce s materiálním vesmírem na hmotné úrovni, potřebují nějaký hmotný aspekt. Proto se rozhodli si jej podržet a použít jej.

Je to věc volby. Bez vesmírné lodě se mohou objevit kdekoliv. Totéž mohou i lidé. Lidé už v tomto okamžiku mají tele- portační potenciál - bohužel jej využívají lidé, kteří by jej mít neměli - dostat se z jednoho místa planety na druhé bez letadla, lodě či auta a dokonce bez reprodukce mimozemského korábu. Lze toho dosáhnout pomocí technologií, které byly vyvinuty v tajných projektech.

V průběhu celé historie lidstva můžeme najít zprávy o lidech, kteří pomoci konání své vlastní vůle dokázali provést biloka- ci svého těla, materializovat se a navštívit přítele, který pobýval někde daleko od nich. Podobná vyprávění známe dokonce i z 20. století - a jedná se o důvěryhodné zprávy.

Pokud jsou toho schopni pozemšťané, proč ne mimozemšťané?

Nicméně technologické prostředky a vesmírné lodě jsou nezbytné, pokud máme existovat v nepříznivém či obtížném prostředí - řekněme pod vodou, v hlubinách vesmíru atd. Takže i velmi vyspělí mimozemšťané musejí mít koráby.

Vzpomínáte si na ten příběh, kdy k nám vikýřem přišel mimozemšťan? Tehdy když jsme byli v Anglii v roce 1997 a kdy Shari Adamiaková odhalila, že její rakovina metastázuje, a já jsem na tom byl podobně? Přiletěl z oblohy. Byl jako hvězda a vyšel z bodu světla - vesmírné lodi. Tento mimozemšťan přišel v takřka astrální formě, ale byl fyzicky viditelný pro zraky všech lidí. Nejednalo se o nebeské vnímání. Bylo to hmotné světlo - a to prošlo skrze okno vikýře, skrze krb a pak - vhumm! - manifestovalo se to jako třpytivá světelná mimozemská bytost.

Tito mimozemšťané jsou z hmotných světů podobných Zemi a jsou biologickými lidmi žijícími na své planetě. Postupně vyvinuli své vědomí tak, že jejich materiální vědy jsou s to zkoumat a užívat další jemnější úrovně kosmologie, včetně vědomí, astrální sféry a kauzálně myšlenkové vibrační sféry. Disponují materiálními vědami pro tvorbu objektu pomocí využití poznatků o kauzálně myšlenkových vibracích, zvukových vibracích a dalších nebeských věd. Pokud však chtějí být zde ve své hmotné podobě, budou zde v hmotném korábu a svém hmotném těle. Použijí koráb, přestože jsou ve stavu vědomí, kdy jsou schopni sem doputovat ve spirituálním stavu (v tomto stavu mohou dnes do vesmíru putovat dokonce i lidé).

Lidé mají skutečně schopnost být ve spirituálním stavu a vidět vzdálená místa, ale přesto je pěkné sednout do auta a ve svém hmotném těle navštívit své přátele.

Musíme však mít na mysli, že mnoho mimozemských korábů má na palubě posádku, která je spíše robotickými humanoi- dy - biologickými stroji - než skutečnými mimozemskými bytostmi. A to z důvodů bezpečnosti.

Takže existuje relativní mimoprostorovost a technologie spojené s těmito relativními stavy a jednotlivými stupni jsou rozdílné, přestože existují v kontinuu reality. Rozdíl je podobný jako mezi starou tatrovkou a nejmodernějším BMW. Jsou zde stejné prvky, ale i rozdíly - je zde několik skutečně pozoruhod ných odlišností.

Prozkoumávání vesmíru je vskutku nekonečné - a to se nevztahuje jen na trojrozměrný materiální vesmír. Jak se civi lizace vyvíjejí, rozkrývají astrální a pak ještě jemnější úrovně a pak přejdou do úrovně příčinné či kauzální, která má té/ hrubší a jemnější roviny. Počet rovin stupňování je vpravdě nekonečný - každý má své vlastní využití, technologie, vědy a podobně.

Mou zkušeností je, že existují velmi organizované mezipla netární a mezidruhové skupiny, které řídí a plánují vše, co má co do činění s interakcemi mimozemských civilizací s vynořu jícím se světem, jako je ten náš. Je to hluboce uspořádáno; není to vesmírná anarchie!

Dokonce na našem stupni vývoje máme přinejmenším jakousi obdobu mezinárodní kooperace a organizace pro mezi národní leteckou dopravu a věci podobného ražení.

Existuje vysoce funkční meziplanetární diplomatická rada, která kontroluje a koordinuje interakci se Zemí a je funkční a činná již velmi dlouho, zajisté déle, než kam sahají psané záznamy o lidské historii.

Někteří lidé jako jednotliví jedinci dosáhli té nejvyšší možné evoluční úrovně - tak vysoké jako kdokoliv ve vesmíru.

Nicméně v kolektivním měřítku ještě je třeba vykonat dlou hou cestu. Potenciál lidstva je stejný jako potenciál každého druhu ve vesmíru. Máme schopnost se vyvinout ve velmi vyso ce vědomé osvícené jedince s průvodní společenskou struktu rou, která je tatáž jako u jakékoliv civilizace, která kdy ve vesmí ru existovala nebo bude existovat. Fakt, že ještě nejsme v tomto bodě, znamená, že naše pouť není ukončena.

To je důvod, proč si myslím, že život na Zemi - a zvláště lid stvo - je velmi povzbuzován a velmi milován a veden do stavu zralosti a pozorován a chráněn. Panuje velké očekávání, že brzy dospějeme a přestaneme mlátit jeden druhého po hlavě jako tlupa šílených pralídí a začneme žít civilizovaným způsobem.

A nyní vskutku nastává čas uskutečnění. Dojde k ustanovení trvalého a pevného míru. Slovem trvalý myslím stovky tisíců let v rámci jedné neporušené periody míru a vzrůstajícího osvícení.

Tato éra je univerzálním kosmickým cyklem. Tento univerzální cyklus bude mít důsledky jak pro Zemi, tak pro jiné planety. Vlastně mohou existovat i planety na podobném či dokonce nižším stupni technologického vývoje, než je ten náš.

Je však třeba si uvědomit toto: cyklus, ve kterém jsme, je cyklem univerzálního míru na zemi i v nebesích - na Zemi i v celém kosmu. Žijeme v době nejvétšího potenciálu - a nej- větších výzev...

Lidé by neměli mít vztek sami na sebe - co se týče našich schopností. Nejsme horší ani lepší než jakýkoliv jiný inteligentní druh ve vesmíru. Jsme si naprosto rovni, protože v nás, stejně jako v nich, je ukryt celý vesmír. Vesmírný koncept „člověk" má v každé inteligentní bytosti tentýž potenciál pro dokonalé osvícení a realizaci existence Nekonečna a všech zázračných věd a jejich aplikací.

Jsem si jist, že mimozemské bytosti, které jsou zde, mají velmi specifický účel a funkce. Jedním z nich je uskutečňovat interakce s lidmi, kteří jsou vůči nim mírumilovní a ochotní k otevřené komunikaci. To je důvod, proč se CE-5 setkalo s takovým úspěchem. Každé úsilí o mírový kontakt s mimozemšťany je velmi ctěno a respektováno. Protože když se to tak vezme, ze šesti miliard lidí na Zemi jich o existenci mimozemšťanů ví jen hrstka a ještě méně z nich je skutečně ochotno udělat cokoliv aktivního a pozitivního, aby s nimi navázalo kontakt. Nadešel čas, aby s nimi lidstvo vytvořilo mírové spojení. 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře