Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Fašismus nevzniká v důsledku převratů. Do fašismu se upadá tiše a nepozorovaně

Přemek Horský

"Zde je důležité pochopit, že fašismus nevzniká v důsledku převratů, kdy skupina extremistů obsazuje státní moc silou nebo přichází k moci ve výsledku demokratických voleb, načež zavádí „fašistickou diktaturu“; do fašismu upadá tiše a nepozorovaně celá společnost, při určitých, možná záměrně vytvořených podmínkách. Je to bohužel tak, pane Holmesi, protože podstata fašismu není v nějaké ideologii, násilí, způsobech realizace vlády, ale v aktivní podpoře davem „malých lidí“ systému zneužívání moci „elitární“ oligarchií, která představuje nepravost jako údajně skutečnou spravedlivost, a na tom základě, deformujíc vnímání lidí, kultivuje nepravost ve společnosti, překáží lidem realizovat se jako Člověk."

  • fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane
  • fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane

Z knihy Poslední gambit, str. 193

Kolega Petr Novák v jednom ze svých nedávných statusů napsal, že fašismus neklepe na dveře, ale už sedí v obýváku a popíjí čaj. S tím, bohužel, nelze nesouhlasit. Systém přešel ze skrytého fašismu k naprosto otevřenému fašismu bez předstírání. Ale jak se tak mohlo stát? Co tak naráz? A stalo se to tak naráz? A nebylo k takovému přechodu potřeba splnění řady podmínek? Řekněme si něco o fašismu a nejlépe na konkrétním příkladě.


V časopise České lékařské komory (!!!!!!!) Tempus medicorum 7-8/2021 vyšel článek Jiřího X. Doležala, který začíná takto:

"Nepropaguji genocidium, nechci nikoho sterilizovat, nechci nikomu bránit v reprodukci, ale soudím, že hloupých je ve společnosti více, než je zdrávo (pozn - jde se rychle a rovnou na věc. Každý přeci chce zdravou společnost, no ne?). Proto bych nařídil povinné očkování proti covidu-19 dětem – jako mají povinná všechna ostatní důležitá očkování (pozn - útok na děti je alfou a omegou fašismu, neboť aby si tento systém zajistil sebereprodukci, musí "odejmout" děti rodičům a rodině a podřídit je "péči" státu).

Ale zásadně odmítám nejen povinné očkování proti covidu-19 pro dospělé, i jakékoliv kampaně propagující očkování. Proč utrácet peníze za záchranu životů lidí, kteří si toho života neváží (pozn. - to je obludná manipulace, neboť ti, kteří genovou terapii odmítají, tak činí právě z obavy o svůj život a zdraví. Mimochodem úsporou peněz argumentovali také němečtí nacisté, když se zbavovali „geneticky vadných lidí“) nejsou pro něj ochotni strpět ani píchnutí injekce a ve 21. století zpochybňují vakcinaci? Metodu, která rok co rok zachrání dle kompetentních odhadů kolem pěti milionů lidských životů? (pozn - další nechutná manipulace, odpůrci genové terapie nejsou ve své většině proti očkování per se) Pokud lidí zatížených toxickými předsudečnými bludy ubude, nepopiratelně se zvýší kvalita genofondu (!!!) celé České republiky".

Změňte pár termínů, přizpůsobte době a dejte komukoli trochu gramotnému v dějinách 20. století toto přečíst. Zeptá se vás akorát, kdy H. Himmler tento projev přednesl? Není to snad očividné? Je! Tak proč to většinová společnost nevidí? Nebo snad vidí? Copak není zřejmé, že od „nechme je zemřít“ přes „neumírají dost rychle“ k „musíme jim k tomu dopomoct“ je jen malý krůček a je to naprosto nutný sled událostí, který logicky a z podstaty věci bude následovat? Co může takového X. Doležala pohánět, aby něco takového sepsal? To si neuvědomuje, že logicky stejně tak fašismus nastoupí např. proti obézním lidem s diabetem, proti kuřákům marihuany (jako je on), proti komukoli s jiným názorem atd..

To se tak otevřeně a vědomě bije za zájmy korporátů? Co z toho má? Určitě to nedělá vědomě. Kde je tedy zakopán pes? Přečtěme si znovu, co je podstatou fašismu z výše uvedeného vymezení tohoto pojmu. Podstata není v ideologii, neboť fašismus je ideologicky všežravý, ale spočívá v aktivní podpoře „malých lidí“, kteří podporují systém zneužívání moci ze strany „elitární“ oligarchie. A proč to tito „malí lidé“ jako X. Doležal dělají?

V knize Poslední gambit je termín „malí lidé“ použit jako analogie a inspirací pro tuto analogii je jistá konkrétní skupina obyvatel Indie. V anglofonním světě je termín „little people“ označení pro tzv. nedotknutelné, daliti, párie, jenž v Indii tvoří 300 milionů obyvatel a žijí mimo kastovní systém. Nepatří ani do té nejnižší kasty a jsou to ti nejbídnější z nejbídnějších a nejchudší z nejchudších.

Dělají tu nejšpinavější práci bez jakékoli vyhlídky či šance se ze svého postavení vymanit. A přesto, pokud byste se s některými z nich setkali a zželelo by se vám jich, dokonce jídlo jim přinesli, vlídně s nimi promluvili a po zádech poplácali, bylo by to nejspíš to poslední, co byste ve svém životě udělali. Sami by vás roznesli v zubech. Protože tyto živoucí napájecí baterie fašistického indického kastovního systému, jsou zároveň ti nejloajálnější členové systému, byť ze vám může zdát sebe zjevnější, že nejhůře dopadá tento systém právě na ně. Stejně tak „naši“ „malí lidé“ budou odhodlaně a brutálně hájit a bít se za fašistický systém, byť je v důsledku zaměřen i proti nim.

Jejich ne-mravnost a algoritmus jejich psychiky ladí s vnitřními mravními algoritmy egregoru fašismu a jsou mu podřízení jako živoucí nabíjecí baterie, držící ho při životě. Jeho ohrožení (systému a egregoru) budou ve své psychice vnímat jako ohrožení sebe sama.

A na jeho obranu učiní cokoli. A do tohoto bodu a stavu psychiky se část populace nedostává nějakým převratem extrémistů uzurpujících si najednou státní moc, ale záměrným vytvářením podmínek v životě společnosti, která pak vytváří tyto „malé lidi“. Soubor podmínek, kdy je postupně a pomalu v životě společnosti zlo zaměněno za dobro, mravnost za nemravnost, lež je pravda a pravda je lež, svoboda otroctví a otroctví svoboda, byl splněn a systém tak může odhodit masku a zcela otevřeně vytvořit globální koncentrák již ne národů, ale pouhé biomasy lidem podobných tvorů.

Ale pozor! Tento krok je zároveň posledním křečovitým pokusem systému udržet alespoň ještě na čas davo-"elitarismus" a zakonzervovat jej do podoby globálního koncentráků biomasy vězňů a dozorců, ze které je vyjmuta úzká skupina elit ovládající všechny zdroje. Každý jeden z vás má obrovskou moc. Dovolit to, nebo rozbít na malé kousíčky jejich vlhké představy o řízení dobytčího stáda. Snažit stát se Člověkem jsou ty vidle, které jim každý z vás do toho může hodit.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře