Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Patriarcho Kirille, odmítněte setkání s pseudopapežem Bergogliem v Kazachstánu

V Kazachstánu má 13.‒15. září proběhnout VII. kongres pohanských náboženských leaderů, na kterém mají být přítomni i křesťanští představitelé. Poprvé se kongresu zúčastní i papež-apostata František Bergoglio. Bere se za samozřejmost, že se tohoto kongresu jako moskevský patriarcha zúčastníte i Vy. Vyvstává ale hlavní otázka: Jaký je konečný cíl těchto kongresů? Cílem je vytvoření jednoho celosvětového globalizačního náboženství New Age, které neuctívá Trojjediného Boha, ale uctívá ďábla a démony. Tento skrytý cíl obzvlášť v poslední době prozrazuje i počínání Vatikánu v čele s apostatou Františkem.

  • bkp-patriarcho-kirille-odmitnete-setkani-s-pseudopapezem-bergogliem-v-kazachstanu

Proces radikálního odpadu započal apostata Bergoglio Synodou o Amazonii. Veřejně se dopustil modlářství s démonem Pačamamou právě ve Vatikánských zahradách. Zde za císaře Nerona umírali mučedníci proto, že odmítli přinášet oběti pohanským modlám, za nimiž se skrývají démoni. Modlářský akt Bergoglia spolu s čaroději a čarodějkami z Amazonie znesvětil tuto posvátnou půdu, skropenou krví mučedníků.

Byla sem dokonce přivezena hlína z pohanských amazonských obětišť a zasazen tzv. posvátný strom. Tohoto pohanského rituálu svolávajícího démony se papež apostata osobně zúčastnil. Rovněž se s lopatou podílel na sázení tzv. posvátného stromu. Čarodějka mu navlékla prsteny a čaroděj mu nasadil magický náhrdelník. Do rukou mu vložili modlu Pačamamy. Toto bylo zevnější gesto apostaze od Krista a Jeho evangelia a stalo se zhoubným precedentem k následování. Stáhlo pak prokletí v podobě covidové pandemie, spojené s uzavřením chrámů. Vyvrcholením modlářského rituálu bylo slavnostní vnesení kanoe s démonem Pačamamou do hlavního chrámu katolické církve. To symbolizovalo, že zneužitá papežská autorita podřídila církev démonu Pačamamě. Tím zároveň došlo i k veřejnému zřeknutí se Ježíše Krista.

Bergoglio rovněž začal otevřeně prosazovat legalizaci sňatků sodomitů i s adopcí dětí. Dlouhou dobu už propaguje transsexualismus. Dokonce na Zelený čtvrtek učinil gesto líbání nohou transsexuálovi. Tím de facto uctil nečistého démona, který klame lidi, že muž není mužem a žena ženou. Tento běs si vyžaduje hrozné oběti spojené s brutálním přeoperováním pohlaví. K tomu všemu by nemohlo dojít, kdyby Bergoglio nestáhl prokletí několikanásobnou veřejnou apostazí od pravého Boha. Zřekl se tím i Ježíše Krista, našeho Spasitele. Avšak kromě Něho „v nikom jiném není spásy“ (Sk 4,12). Hříchy proti prvnímu přikázání mají za následek zatemnění rozumu, vyřazení svědomí a vedou k sebezničení jedince i národa. 

Před několika dny byl Bergoglio v Kanadě opět účasten pohanských rituálů. Šaman otevřeně ohlásil, že pískáním na kost z divokého krocana svolává démony, a vyzval přítomné, aby si položili ruku na srdce na znak jejich přijetí. Bergoglio si poslušně položil ruku na srdce, a tím se zasvětil pohanským démonům. Přijal tak nad sebou vládu těchto démonských sil. Mučedníci, zvláště prvních třech století, podstupovali drastická muka a smrt proto, že odmítli učinit byť i sebemenší gesto k uctění či podřízení se pohanským démonům.

Patriarcho Kirille, pravoslavná církev pod Vaším vedením už udělala několik chybných kroků, které byly v intencích apostatického Vatikánu. Dnes je ale třeba konat pravdivé pokání i za tyto chybné kroky a změnit směr od sebezničení k obnově pravoslavné církve v Rusku.  

Jediným důvodem Vašeho setkání s Bergogliem by muselo být Vaše rozhodnutí veřejně napomenout apostatu Bergoglia a vyzvat ho k pokání za modlářství s démonem Pačamamou i za modlářský rituál přijetí démonů spolu s šamany v Kanadě. Pokud se s ním setkáte a budete k tomu mlčet, schválíte tak hřích modlářství. Nastane proces apostaze a Boží prokletí dopadne na pravoslavnou církev Ruska. Následkem bude duchovní slepota, ztráta rozumu a proces redukce neboli sebevražedné vyhlazení národa.

Naléhavě Vás proto prosíme, abyste odmítl svou účast na synkretistickém kongresu i na setkání s apostatou Bergogliem v Kazachstánu. Bůh Vám za toto gesto veřejného pokání odpustí Vaše chybné kroky v minulosti a skrze Vás pak dá i šanci ruskému národu k jeho morální, duchovní i fyzické záchraně. Budete mít potom i sílu Ducha objasnit prezidentu i představitelům ruského národa, v čem spočívá pravdivá obroda ruské společnosti. Zastavíte tak proces morálního rozkladu mladé generace, který dnes zneužívá kulturu a systém školství ne k výchově, ale k antivýchově. Zabráníte také zneužívání masových sdělovacích prostředků, medicíny, ekonomiky a politiky, které skrytě vedou ne k budování, ale k sebezničení.

Jasně pak ukážete pozitivní program pravdivé obrody ruského národa, který je návratem k zdravým křesťanským kořenům, na nichž bylo svatým Vladimírem postaveno ruské impérium. Mezi syny a dcerami ruského národa je mnoho světců, kteří jsou pravdivým vzorem k následování. Jedině křesťanské principy, na nichž byla vybudována i křesťanská Evropa, mohou zabezpečit ruskému národu šťastnou budoucnost a duším věčnou spásu.

Kéž Vám Bůh na přímluvu Matky Boží dá sílu k hrdinnému odmítnutí účasti v Kazachstánu.

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Praha, 16. 8. 2022

PS: Byzantský katolický patriarchát (BKP) není patriarchátem v pravém slova smyslu. Je v současné době masového legalizování herezí v katolické církvi prorockým hlasem volajícího na poušti. Brání základy spasitelné víry, nutné ke spáse.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Karel Horák 2022-08-27 21:41
Patriarcho Kirille, chtějí také Vás dostat na satanovu stranu, pošlete ho a je někam!!!!!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře