Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Uzákoní Ukrajina výrobu umělých dětí nemajících matku?

video: bcp-video.org/cz/uzakoni-ukrajina/

Došlo k zločinným pokusům s výrobou lidských bytostí v umělé děloze. Matka je v tomto procesu už nepotřebná. Tento šokující experiment, který dostal název ektogeneze, má za následek degradaci lidské přirozenosti. Tato technologie vyřazuje přirozený zákon předávání lidského života, daný samotným Stvořitelem. Plnému rozběhnutí zločinné výroby dětí brání legislativa a rovněž etika spojená s morálkou. Katechismus (KKC) čl. 2274: „S embryem (zárodkem) se musí od samého početí zacházet jako s osobou. “KKC čl. 2275: „Pokusy zasahovat do chromosomového nebo genetického vlastnictví... odporují osobní důstojnosti lidské bytosti, její integritě a její jedinečné a neopakovatelné identitě.“

  • bkp-uzakoni-ukrajina-vyrobu-umelych-deti-nemajicich-matku

Naproti tomu lidský produkt těchto pokusů nemá legislativní nárok na lidská práva. V případě tzv. ektogeneze došlo k zneužití vědy. Mocní tohoto světa zařadili tuto technologii do svého zločinného programu „zlaté miliardy“. Ten boří všechny morální a etické zábrany. I legislativu používají k svému genocidnímu cíli.

Zákon o umělé děloze otevírá dveře nejtěžším zločinům proti lidskosti. Pokusy s lidmi prováděli už fašisté v koncentračních táborech. V Norimberku byly tyto pokusy označeny za nejtěžší zločiny, tedy za zločiny proti lidskosti. Dopouštěl se jich zvláště zločinný lékař Mengele.

Současná věda v rukou lidí nemajících svědomí ani lidskost je zneužívána k zničení populace planety. Jaké je to absurdum prosazovat a realizovat zákony na masové zabíjení nenarozených dětí, dokonce v devátém měsíci těhotenství, a zároveň tvrdit, že demografická krize se prý vyřeší takzvanou ektogenezí.

Zločinné pokusy s umělou dělohou, narušující lidskou přirozenost, stahují duchovní prokletí. Toto prokletí působí ztrátu svědomí a lidskosti a vede k masové genocidě lidstva.K čemu mají sloužit produkty tzv. ektogeneze? Určitě ne k dobru dětí a budoucího pokolení. Vždyť člověk nemá jen hmotnou stránku, ale i duševní, a jeho nejhlubší podstata je duchovní. V okamžiku početí už jde o osobu.

Potrat vykonaný už při samotném početí, je proto kvalifikován jako vražda nenarozeného dítěte (KKC 2272). Bůh při početí zasahuje do hmoty a dává jí svého ducha. Člověk je proto duchovní bytost. Ektogenezní zásahy jsou jasnou vzpourou proti Bohu Stvořiteli.Jaké může mít důsledky ektogenezní, protipřirozená manipulace na duchovní oblast člověka?

Dává prostor ke vzniku jakýchsi démonských odrůd, které vnějškově vypadají jako lidské bytosti. Transhumanismus je lživě nazývá homodeus, ve skutečnosti jde o homodémonus. Elity zasvěcené satanu potřebují absolutní média ducha zla, kterými se tyto produkty ektogeneze mají stát. Jde tu o cílevědomý proces satanizace lidské přirozenosti, a tedy i lidstva.Architekti NWO usilují o peklo na zemi, a hlavně o peklo pro všechny po ukončení jejich pozemského života. Toto je z duchovního pohledu velmi vážná otázka.

Ukrajina návrhem zákona o ektogenezi otevírá dveře své autogenocidě. Zákon předpokládá provedení změn v rodinném zákoníku i občanském zákoníku Ukrajiny (článek 281) přidáním odstavce 8, který zní: „Dovoluje se vývoj embryí a vynošení lidských plodů s použitím metody ektogeneze (v umělém prostředí mimo lidské tělo) podle ustanovení ústředního výkonného orgánu, který zajišťuje tvorbu státní politiky v oblasti zdravotnictví.“

1. Tento zákon vstupuje v platnost deset dní po jeho zveřejnění.
2. Úřad vlády Ukrajiny v půlročním termínu ode dne vstoupení zákona v platnost uvede do souladu s tímto zákonem své normativně-právní akty.Realizace zákona nevyžaduje finanční náklady ze státního rozpočtu Ukrajiny.

Návrh zákona vnesl poslanec Ukrajiny, Danuca O. A. 26. 12. 2022 a přijal ho (neodmítl!) předseda Parlamentu Ukrajiny R. Stefančuk.Na Ukrajině se říká: „Chcete zničit národ, zničte matku!“ Zákonem o tzv. ektogenezi jde ale ještě o něco mnohem horšího! Jde o stažení prokletí na celou Ukrajinu! Ukrajinský národ, kromě několika zrádných parlamentářů, s touto vzpourou proti Bohu Stvořiteli a vzpourou proti národu i lidstvu nechce mít nic společného!Pokud se ale nejen Ukrajina – i celé lidstvo – radikálně proti tomuto zločinu nepostaví, proces autogenocidy bude pokračovat a dostane se do stádia, kdy už ho nebude možné zastavit. Připomeňme si, jak rychle postupuje proces prznění a ničení dítěte a rodiny na mezinárodní úrovni.

1) V minulosti byly schváleny zákony povolující vraždy nenarozených dětí.

2) Gender zákony dnes už legalizují lež, že muž není mužem a žena ženou. Toto šílenství je vnucováno i dětem.

3) Zločinná juvenilní justice krade děti milujícím rodičům a veřejnost to už akceptuje podobně, jako akceptovala vraždy nenarozených dětí a gender šílenství. Tím ale na lidskou společnost dopadá spoluvina.

4) Istanbulská úmluva obsahuje uzákonění genderu a zároveň i uzákonění mechanismu na kradení dětí orgánem zvaným GREVIO. Veřejnost i toto akceptuje!

5) Zločinné projekty, jako je např. pekingský projekt Dětství 2030, oddělují děti od rodičů i od druhých lidí a má jim být vsazen do mozku čip. Jde o hrubé zločiny proti dětem. Společnost k tomu mlčí.

6) Zákony o přeoperovávání pohlaví u dětí, a to někde už od dvanácti let, stanoví, že tato zrůdnost může být spáchána nehledě na nesouhlas rodičů. Uvažuje se o schválení už od šesti let. Jde o legalizaci drastických zločinů na bezbranných dětech! Lidstvo toto zvěrstvo samo proti sobě akceptuje.

7) Zákony o povinném a fatálně nebezpečném očkování dětí se v některých zemích vztahovaly i na experimentální mRNA vakcínu, takzvaně proti covidu. Tato mRNA vakcína je ve skutečnosti genetickým sérem. Následky jsou nepředvídatelné. Genetické sérum mění genom člověka, a navíc obsahuje nanočástice, tedy jde i o určitou formu čipizace. Toto jsou rovněž zločiny na lidech i na dětech. Je třeba se postavit proti této zločinné diktatuře, dokud je čas!

8) Zločinný zákon o použití umělé dělohy zvaný ektogeneze vede k degradaci lidské přirozenosti a k výrobě transhumánních bytostí. Bude lidstvo i k tomuto zločinu mlčet? Zde už jsme na hraně nezvratitelných změn, vedoucích k totální likvidaci lidské přirozenosti i lidstva samotného.

Pokud bude lidstvo dále mlčet, dopadne na všechny lidi spoluvina za tyto zločiny.Co může každý člověk dělat?

Ještě je prostor k hrdinnému vzepření se zločinecké mašinérii smrti, která se skrývá za legislativními podvody umožňujícími devastaci dětí a lidské přirozenosti. Hrdinný odpor je spojen s pravou láskou k člověku i láskou k Bohu.

Ježíš říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele.“ (J 15,

13) Bránit dnes děti znamená bránit jejich Bohem dané právo na přirozený vývoj pod srdcem matky i jejich právo na narození a na láskyplnou mateřskou péči.Co může dělat každý upřímný křesťan?

Zapoj se do duchovní mobilizace, a tím do modlitebních stráží. Postavíš se tak do boje proti démonským silám, kterým slouží zločinní lidé připravující genocidu lidstva. Každý člen modlitební stráže obsadí jednu hodinu během dne. Tím vznikne nepřetržitá modlitba. Jedna hodina je pro všechny společná, a to od 20 do 21:00.

Modli se ji každý den. Svou hodinu stráže se modli jeden týden a tři týdny máš volno, protože se modlí další tři skupiny stráží. Pro začátek ať si každý vybere takovou hodinu, která mu vyhovuje.Začni už dnes a na druhé nečekej! Jde o duchovní boj s démonskými silami (Ef 6,10n).

Ať se do modlitebního boje zapojí všechny národy, ale především celá Ukrajina!

Bůh dá vítězství nad duchovními, ale i vtělenými démony.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+ Metoděj OSBMr

+ Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
11. 1. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Jardo 2023-01-17 19:21
Moc by mě zajímalo, co by této podpoře této země řekli skuteční protinacističtí bojovníci, kteří třeba umírali při bitvě o Anglii nebo na Dukle. Nebo když by viděli a pocítili klima současné české země a poznali její mladou naději. Nemám ale na mysli záludné způsoby boje typu chlebíčkové aféry, ale skutečné hrdiny.
Citovat
#1 Jardo 2023-01-17 13:35
Vždyť také u této země je vidět šokující návaznost právě na různé projevy říše. Když se podíváme na prapor jejich vojenské složky, tak tam uvidíme aspoň tedy ti vnímaví, zřejmé nacistické symboly SS. Například zvláštní slunce, které lze prý také vidět na hradě Wawelsburg, plánované svatyni SS a znak, který nápadně připomíná runu bojové divize SS.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře