Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ – PÁTÁ GENERACE MOBILNÍCH SÍTÍ VYVOLÁ S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ DALŠÍ PRUDKÝ NÁRŮST ONEMOCNĚNÍ RAKOVINOU

V roce 2015 byla zveřejněna studie, na které se podíleli vědci z ukrajinských, amerických, finských a brazilských univerzit. Vědci v ní prostudovali do té doby zveřejněných 100 výzkumných projektů, zaměřených na vliv elektromagnetických vln na tzv. oxidační stres v živých organismech. Ze sta prostudovaných výzkumů, zabývajících se tímto problémem, jich 93 potvrdilo, že radiofrekvenční záření o nízké intenzitě má v biologických systémech oxidační účinky.

  • otevreny-dopis-ceske-vlade-pata-generace-mobilnich-siti-vyvola-s-vysokou-pravdepodobnosti-dalsi-prudky-narust-onemocneni-rakovinou

 „Naše analýza dokazuje, že elektromagnetické záření o nízké intenzitě je pro živé buňky výrazný okysličující činitel s vysokým patogenickým potenciálem a že oxidační stres, vyvolaný radiofrekvenčním zářením, by měl být uznán za jeden z hlavních mechanismů biologické aktivity tohoto typu záření“. Jako nejvýznamnější zdravotní ohrožení, která tento stres může vyvolat, uvádějí rakovinu a poškození DNA a konstatují, že může mít negativní účinky i na nervový systém. Jako jeden z důkazů pro tvrzení, že radiofrekvenční záření, jehož účinky přirovnávali k radioaktivnímu záření, vyvolává rakovinu, uváděli i výzkumy, které prokázaly vyšší výskyt rakoviny u lidí, žijících blízko stožárů s anténami mobilních telefonních sítí https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf .

Oxidačním stresem je tak možné vysvětlit, proč v České republice vzrostl výskyt rakoviny o 141% od roku 1985 do roku 2016, tedy v době, kdy byly ve světě i v České republice zaváděny systémy GPS, mobilní telefonní sítě a WiFi, které všechny fungují v mikrovlnných frekvencích. Od roku 1985 do roku 2003 vrostl počet nově nahlášených případů rakoviny v České republice z přibližně 40.000 na přibližně 65.000 za rok http://uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novotvary?page=1 a v roce 2016 bylo do Národního onkologického registru ČR (NOR) nově nahlášeno už 96.500 případů zhoubných novotvarů . Rostoucí hustotou elektromagnetického záření v atmosféře České republiky a s ní spojeným rostoucím oxidačním stresem je také vysvětlitelné, proč od roku 1992, kdy se začala zmenšovat ozonová díra nad Českou republikou, do roku 2016 vzrostl počet nahlášených případů rakoviny kůže z osmi tisíc případů na 30 tisíc případů, tedy zhruba o 400%. V roce 2011 přitom čeští vědci předpovídali, že ozonová díra nad Českou republikou bude vyplněna v roce 2020, tedy příští rok. Přestože 80% rakoviny kůže vzniká na částech těla, které jsou vystaveny slunečnímu záření, je rozhodně na místě hledat pro nárůst výskytu rakoviny kůže jinou příčinu nežškodlivou část slunečního záření, pronikající ozonovou dírou.

V roce 2014 zveřejnili egyptští vědci výzkum, při kterém vystavili po dobu 10 dnů na půl hodiny denně 10 krys záření mobilních telefonních systémů ve frekvenci 900 Mhz a potom zkoumali vzorky kůže, které z nich odebrali. Ze vzorků zjistili, že v nich radiofrekvenční záření způsobilo oxidační stres https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15729859 . Ke stejným výsledkům vedly i jiné výzkumy https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061816000053https://link.springer.com/article/10.1007/s00403-012-1205-9. Dlouhodobé vystavení kůže záření mobilních telefonních sítí v ní tedy může vyvolat rakovinné bujení. Mobilní síť páté generace má přitom v České republice být z původní frekvence 700 MHz rozšířena na frekvence 24,25 až 27,5 Ghz, které budou vyžadovat vysílání ve vyšší intenzitě. Tyto frekvence jsou pohlcovány z velké části kůží. V České republice tak může dojít k dalšímu prudkému nárůstu výskytu rakoviny kůže.

Už jsme uváděli, že oxidační stres nejspíš způsobuje poškození vývoje embryí živých organismůhttps://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Zivoty-nenarozenych-deti-muze-ohrozovat-mobilni-sit-pate-generace-591050 . Autoři citované souhrnné studie o oxidačním stresu uvádějí, že kromě poškození DNA může oxidační stres mít podíl i na vzniku cukrovky (která je v České republice také na stálém vzestupu – v roce 2008 bylo registrováno 184.000 lidí nemocných cukrovkou a v roce 2018 jich bylo už 320.000), Parkinsonově nemoci (na tu má, podle předpovědí, zemřít v České republice v roce 2040 víc lidí než na rakovinu a současných 20.000 nemocných má do roku 2030 přibýt na 30.000 https://www.hledamzdravi.cz/ac-parkinsonovy-nemoci-pribyva-lide-se-ji-boji-min-nez-rakoviny/), Alzheimerově nemoci (v současnosti 135.000 nemocných a v roce 2050 se jich očekává 225.000 https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/alzheimerovy-nemoci-pribyva-pece-lezi-hlavne-na-rodinach-472111) , Huntingtoně nemoci (té nepřibývá, je dědičná), depresi (v roce 2015 trpělo depresemi o 18 % více lidí než v roce 2005 https://www.ctidoma.cz/zdravi/2017-06-29-lidi-s-depresi-pribyva-trpi-ji-kazdy-paty-clovek-postihnout-muze-i-vase-deti-32075), autismu (v roce 1975 jím trpěl jeden z 5.000 lidí, v roce 1985 jeden z 2.500 lidí, v roce 2007 jeden ze 150 lidí a v roce 2015 1 z 86 dětí) a roztroušené sklerózy (i lidí s touto nemocí přibývá http://www.katyd.cz/clanky/roztrousena-skleroza---nemoc-ktere-pribyva.html ) a může mít podíl i na vyvolání mozkové mrtvice (pacientů mírně přibývá https://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/29919/Pacientu-s-mrtvici-pribyva-Prevenci-pomuze-i-priroda) a srdeční mrtvice (v roce 2012 bylo infarktů o 500 více než v roce 2011 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1072551-v-cesku-pribyva-infarktu-stale-vice-pacientu-vsak-preziva – po zavedení protikuřáckého zákona počet infarktů klesl o 13% https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lekari-protikuracky-zakon-funguje-pocet-infarktu-klesl-az-o/r~9085c8643a7511e894960cc47ab5f122/ ).

Se zprovozněním mobilní sítě páté generace se má v České republice postupně až zdesetinásobit množství elektromagnetického záření v atmosféře a nemají dál existovat místa, kam by toto záření nepronikalo. Česká vláda by si měla uvědomit vysoké riziko pro zdraví obyvatel, které zavedení této sítě, bez předchozího probádání účinků jejího záření na živé organismy, znamená a odložit její zavádění, které má být zahájeno už v příštím roce. Ze Švýcarska se už ozývají stížnosti lidí, kteří po zavedení sítě páté generace začali mít problémy, které dříve neměli https://www.altermedicine.org/sideeffects-of-living-near-5g-towers-in-geneva-switzerland-testimonial/ . Příklad české vládě dali i zastupitelé italského hlavního města Říma, kteří odhlasovali rezoluci, ve které žádají starostu Říma, aby zastavil pokusné vysílání systému 5G a nezvyšoval intenzitu EM záření v atmosféře, povolenou zákonem https://smombiegate.org/brussels-belgium-and-rome-municipality-action-on-wireless-5g-antennas/. V červnu letošního roku se nekritickému zavádění mobilní sítě páté generace vymknul i polský předseda vlády Mateusz Morawiecki https://www.globalresearch.ca/prime-minister-poland-signs-global-appeal-stop-5g/5680098, když, navzdory tomu, že se pátá generace mobilních sítí v Polsku začala zavádět, podepsal globální výzvu více než 200 vědců z celého světa, žádající zákaz rozmisťování této technologie na Zemi i ve vesmíru https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezinárodní+výzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesmíru.pdf.

 

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat na adrese https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908 mezinárodní petici lze podepsat na adrese https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual . Další informace na toto téma najdete na adrese https://stop5g.cz/ .

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře