Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

VÍME CO ZPŮSOBILO KOLAPS STUDENTŮ POLICEJNÍ ŠKOLY V SOKOLOVĚ? OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ

V pátek 25.6.2021 se při nástupu a projevu ke konci školního roku na střední policejní škole v Sokolově dvaceti studentům udělalo špatně a během jedné hodiny postupně kolabovali. Později popsali své pocity před kolapsem takto: Nemožnost se nadechnout a proto velmi zrychlené dýchání, bolest hlavy a brnění rukou i nohou. roztočené vidění, ztráta rovnováhy. Řada dětí popisovala stav před kolapsem jako obrovský tlak do hlavy. Po dvou minutách omdlení, ztráta zraku. Probíraly se asi po 10 minutách s brněním rukou a nohou, zimnicí a zmateností. Sedmnáct jich bylo odvezeno do nemocnice a většina jich byla ještě tentýž den asi po třech hodinách propuštěna.

  • vime-co-zpusobilo-kolaps-studentu-policejni-skoly-v-sokolove-otevreny-dopis-ceske-vlade

U dvou dětí došlo odpoledne po propuštění z nemocnice ke krvácení z nosu. Pět dětí bylo propuštěno z nemocnice až druhý den. V nemocnici několika dětem silně kolísal tlak krve. Následující den cítily postižené děti bolest hlavy, slabost, únavu, některé měly zvýšenou teplotu a u dvou nastalo krvácení z nosu. V sobotu v noci, 40 hodin po této události, byl se stejnými příznaky převezen do nemocnice chlapec ze stejné školy, který se nástupu účastnil bez problémů. Podle jeho slov ho celý den bolela hlava, cestou domů málem upadl, doma dostal hrozné křeče a brnělo ho celé tělo. Asi po půl hodině mu matka zavolala sanitku. V neděli byli se stejnými příznaky převezeni do nemocnice dívka a chlapec, kteří už tam byli v pátek a jedna dívka, která páteční nástup přežila bez problémů. Omdlela a svůj stav potom přirovnala k ochrnutí, bezvědomí a ztrátě zraku. Dva z nich zůstali v nemocnici do pondělí do rána https://www.irozhlas.cz/…KMchttps://aeronet.cz/…ky/ ,

Ještě v pátek byl jako možná příčina vyloučen únik plynu a v nemocnici byla rozborem krve a moči vyloučena otrava jídlem, alkoholem nebo drogami. Ani prohledání skříněk dětí za pomoci policejních psů, cvičených na odhalování drog, nic neodhalilo. Přítomnost jedovatých látek byla vyloučena i rozborem vody ve vodovodní síti. Ani hydrometeorologický ústav nezjistil žádnou anomálii. Podle lékařů mohlo jít o hyperventilaci, způsobenou stresem a psychologové nabídli jako vysvětlení davovou psychózu Kolaps dvaceti studentů v Sokolově způsobila zřejmě davová psychóza, tvrdí policisté - Aktuálně.cz (aktualne.cz) , což je, vzhledem k tomu, že k těmto stavům docházelo i po rozchodu žáků z nástupu, nesmysl .

Všichni, kteří se pokoušeli tento úkaz vysvětlit, vynechali ještě jedno možné vysvětlení, o kterém se ale v České republice veřejně nemluví. V roce 1986 provedl americký vědec Allan H. Frey pokus, při kterém zpomalil elektromagnetickou energií o intenzitě 3 mikrowatty (tři miliontiny Wattu) na centimetr čtvereční činnost srdce žab. Jiní vědci dosáhli stejného účinku na želvích srdcích (PDF) Modifica22tion of Heart Function with Low Intensity Electromagnetic Energy (researchgate.net). Omezení přítoku krve do mozku přitom snadno může způsobit kolaps https://www.ikem.cz/…50/ . Při jiných pokusech v roce 1961 byl Allen Frey schopen vyvolat v tělech lidí brnění nebo mravenčení a dokonce i sluchové halucinace https://braincontrolhedge.files.wordpress.com/…pdf . Pokusy byly mnohokrát opakovány jinými vědci se stejnými výsledky.

Podobné potíže jako studenti v Sokolově měli i učitelé a studenti na střední škole Nichols Junior High School ve městě Arlington v Texasu v roce 2016, kde asi 70 z nich trpělo závratěmi, bolestmi hlavy, nevolností, brněním končetin neschopností soustředit se, když byli ve škole. Po odchodu ze školy jejich potíže zmizely. Učitelé trpěli i nervovými problémy, které omezovaly jejich schopnost vyučovat, když jim náhle znehybněl jazyk nebo nebyli schopni dokončit větu .Americký vědec, který pracoval i pro americkou armádu Ross Adey prováděl pokusy, při kterých pulsované mikrovlny vyvolaly odplývání kalcia z nervových buněk, což by podle Adeyho mělo způsobit neschopnost soustředění. Tento pokus byl mnohokrát opakován jinými vědci se stejnými výsledky https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…58/ a je otázka, jestli nebyl opakován i na škole v Arlingtonu. Příčina potíží učitelů a studentů v Arlingtonu nebyla zjištěna. Po několik měsíců trvajících protestech byla škola zavřena a žáci a učitelé se do školy vrátili, až když byla vyměněna vzduchotechnická část zařízení školy. Nejpravděpodobnějším vysvětlením ale bylo působení pulsovaných mikrovln na jejich nervový systém, protože kvalita vzduchu ve škole byla prozkoumána podobně jako v Sokolově. Arlington ISD Jr. High Plagued by Mystery Illnesses Reopens with Upgrades and Renovations – NBC 5 Dallas-Fort Worth (nbcdfw.com)Arlington ISD Searching for Cause of Illnesses at Nichols Junior High – NBC 5 Dallas-Fort Worth (nbcdfw.com)https://www.star-telegram.com/…tml . Vzniká tedy otázka, jestli součástí vzduchotechnického zařízení v Arlingtonu byly i antény, vysílající pulsované mikrovlny.

Ke zpomalení činnosti srdce elektromagnetickými signály a jejich dalším účinkům na lidský nervový systém je nutné jejich pulsování. Nedá se vyloučit, že si na studentech v Sokolově někdo takové zpracování signálů zkoušel. V České republice totiž dodnes neexistují zákony, které by zakazovaly vysílání elektromagnetických signálů ve frekvencích činnosti lidského nervového systému a není tedy ani nikdo, kdo by taková vysílání zaměřoval. Nemáme tedy naději se dozvědět, jestli studenti v Sokolově začali kolabovat z tohoto důvodu.

V letošním roce přiznaly USA veřejně, že podivným útokům bylo za posledních pět let vystaveno už 130 jejich diplomatů a zpravodajských agentůhttps://www.theguardian.com/…nts , Nejprve na Kubě a v Číně a potom i v dalších zemích a dokonce i v USA a naposledy ve Vídni https://www.irozhlas.cz/…tzr . Nejdřív slyšeli hlasité zvuky, podobné těm, které vyvolával v mozcích lidí Allen Frey a potom, podobně jako studenti v Sokolově, cítili tlak v hlavě, nevolnost, závratě a poruchy zraku, jak se píše na stránce 11 zprávy americké akademie věd o útocích na Kubě a v Číně http://nap.edu/…889. V této studii američtí vědci uvedli jako nejpravděpodobnější příčinu potíží amerických státních zaměstnanců pulsované mikrovlny. Deník Politico napsal v článku o tomto tématu, že útoky směrovanou energií jsou těžko odhalitelné, přístroje k jejich provedení mohou být malé a přenosné a symptomy, které vyvolávají mohou být podobné jiným nemocem https://www.politico.com/…086 . Znovu se tedy ptáme, jaký má smysl, aby vlády tyto zbraně dále utajovaly a nestaraly se o obranu svých občanů proti nim vytvořením potřebných zákonů a vyzýváme českou vládu a český parlament, aby takové zákony zavedly.

Přípravný výbor strany za Svobodu myšlení v digitálním světě PROKLAMACE STRANY ZA SVOBODU MYŠLENÍ V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - ČeskoBezCenzury.cz (ceskobezcenzury.cz)

Symptomová srovnávací tabulka Havanského syndromu

Místo výskytu: 1) Nichols Junior 2) US i kanadští diplomaté 3) Střední škola

High School Arlington v Havaně i jinde ve světě v Sokolově

TX, USA 2016 2016-2018. Nyní už i v USA 2021

Kdo zasažen: Stud.i učitelé a personál Diplomaté a jejích rodiny Studenti i někteří učitelé cítili příznaky

Symptomy
nevolnost Ano Ano Ano

kolísání tlaku krve Ano Ano Ano

bolest hlavy Ano Ano Ano
závrať Ano Ano Ano

ztráta rovnováhy X Ano Ano

ztráta koncentrace Ano Ano Ano
krvácení z nosu X Ano Ano
brnění končetin Ano X Ano

poruchy zraku X Ano Ano

ztráta vědomí, mdloby Ano X Ano

X – Nezmíněno nebo nenalezeno na Internetu

linky:

1) Střední škola, Arlington, Texas, USA

https://www.star-telegram.com/…tml

https://aeronet.cz/…or/

2) US diplomaté v zahraničí a poslední dobou i autority na vyšších stupních různě v USA

https://www.novinky.cz/….cz

https://www.seznamzpravy.cz/…137

https://www.activistpost.com/…301

https://www.youtube.com/…998

https://www.bbc.com/…322

https://www.newyorker.com/…pot

3) Studenti střední školy, Sokolov, CZ

https://aeronet.cz/…ky/

https://aeronet.cz/…nu/

(tabulku vypracoval Mečislav Chorzempa)

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře