Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Poslední kapitola se přiblížila...

Jen na okraj připomenu, jak to kdysi začalo. Původně, než tam vtrhli Evropané a Britové, žilo na severoamerickém kontinentu okolo 100 miliónů Indiánů! Hned od počátku je začali vyvražďovat všemi, tehdy dostupným prostředky! Když to nešlo jinak, "darovali" jim deky a přikrývky, infikované spalničkami a jinými nemocemi, proti kterým Indiáni neměli vytvořenu přirozenou, imunitní ochranu.
   
Když se ani toto, podle jejich představ, neukázalo dostatečně účinným, a oni to momentálně silově nezvládali, uzavřeli s indiánskými kmeny tzv. mírové dohody, ale to jen do té doby, než vojensky posílili, aby je mohli vzápětí znovu napadnout a vyvražďovat! 

  • posledni-kapitola-se-priblizila
(Jen na okraj, jak se tento, jejich tehdejší přístup, změnil v průběhu času, a to třeba v souvislosti se současným a nedávným děním na Ukrajině? Tehdy Indiáni, dnes, i dříve,  Rusové a Slované?) 
   
Aby je zlomili i na té jejich, indiánské, citové a duchovní úrovni, vnutili jim duchovní a náboženská dogmata, se kterými Indiáni neměli nic společného. A když se Indiáni nenechali přejmenovat a pokřtít, zavrhnout svoji původní kulturu a životní kořeny, pak je opět vyvražďovali nebo nahnali do likvidačních táborů...
   
Ale nebudu to protahovat. Víte, jak to skončilo? Dnes tam, v nejrůznějších rezervacích, tedy koloniích, žije něco okolo 400 tisíc Indiánů...
   
Ale ani toto jim nestačilo, ani stačit nemohlo! Protože pevné základy a kořeny jejich kultury a přístupu k životu byly již položeny a těm se, bez hlubokého pokání a odtrpění následků svých činů, nelze vyhnout...
   
Takže, s výjimkou, některých historických etap, pokračovali ve svém světovém, zkázonosném díle dále! Nebylo na Zemi země, která by ve své historii válčila více než právě oni, bezohledně vyvraždili, zotročili a okradli více národů, než kdokoliv jiný před nimi!
   
A když už se jim, v hledání jejich záminek k dalším válkám a k okrádání a vraždění, začal omezovat prostor, začali vraždit své vlastní občany, své vlastní obyvatelstvo, aby jim to, jako prolhaná záminka, ospravedlnilo jejich další krvavou nenasytnost a chtivost...
   
A tak to pokračovalo a pokračovalo, až se jednoho dne ten jejich osudový kalich naplnil až po samý okraj... A pomalu se začal obracet dnem nahoru, aby jim všechnu tu jejich minulost, a to se vším všudy, zase připomněl a vrátil...
   
A v této, závěrečné fázi se dnes nacházejí současné USA. Opravdu lituji obyčejných Američanů, ať už se v minulosti nechali oklamat elitářskou propagandou nebo jim to bylo prostě jen jedno a chtěli si žít po svém, ale oni budou těmi prvými (tak, jako je tomu v naší historii vždy), na koho to drtivé, osudové kladivo dopadne!
   
Nevím, jak to nakonec dopadne? Zda tu zemi a oblast, tak jako kdysi, znovu sežehne nějaké kolosální kataklyzma nebo se jen stáhne do svého vymezeného prostoru a začne znovu, od počátku, hledat svoji cestu... Ale že ten závěrečný proces již začal, o tom nepochybuji...
 
a tady ještě jeden odkaz, který o tom, co jsem právě napsal, vypovídá, byť to ještě není úplně ta závěrečná fáze tohoto procesu, který se mílovými kroky přibližuje:
 

 
https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4/20234-03-29-USA:5

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Filipes@volny.cz 2024-04-03 10:07
Američané jsou potomci gaunerů a zločinců z celé Evropy a od počátku vraždí a likvidují každého, kdo se jim protiví.
Citovat
#1 Kelly 2024-03-31 06:18
Američany přece nemůže člověk litovat za to že vraždí, je musí člověk nenávidět, protože Američané s těmito vraždami v zásadě souhlasí, jako národ z toho mají zisk.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře