Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pfizer věděl, že jejich vakcína bude zabíjet. Třetí dávka zvyšuje nemocnost a úmrtnost.

Společnost Pfizer podle jejich vlastních dat měla informace o tom, že vakcína proti covidu způsobuje úmrtí a vážné nežádoucí účinky, přesto si jí nechala schválit od FDA a EMA. Se získaným povolením, který u covidových fanatiků nepřipouští diskusi, se spustilo masové „očkování. To podle současných dostupných dat přináší větší problémy očkovaným než těm, kteří covidovému očkovacímu teroru odolali. Přesto si podle mainstreamu a ministra Válka dáme další podzimní vlnu, ve které nás (opět) zachrání jenom očkování.

  • pfizer-vedel-ze-jejich-vakcina-bude-zabijet-treti-davka-zvysuje-nemocnost-a-umrtnost

Irské noviny The Light (obdoba českého Metra) odhalují fakta z vlastních studií firmy Pfizer, která již v momentě, kdy si nechala vakcínu schvalovat, věděla, že bude zabíjet.

Vlastní data společnosti Pfizer ukazují šokující počet úmrtí a vedlejších účinků, které jsou nyní oficiálně spojeny s covid injekcemi.

Dokumenty poprvé unikly při kybernetickém útoku na web Evropské lékové agentury. Na dark webu bylo zveřejněno více než 40 megabajtů utajovaných informací z hodnocení agentury a několika novinářům, včetně těch z British Medical Journal, byly zaslány kopie uniklých materiálů.

Ve Spojených státech Food and Drug Administration (FDA) předtím souhlasila s tím, že zadrží dokumenty a jejich ohromující odhalení před veřejností po dobu 75 let, dokud texaský okresní soudce Mark Pittman nenařídil jejich uvolnění do osmi měsíců s prohlášením, že jde o věc „prvořadého veřejného významu“.

Nejznepokojivější ze všeho je, že dokumenty ukazují, že ve studiích bylo hlášeno nejméně 1 223 úmrtí během prvních 28 dnů po injekci.

Národní zdravotní služba, média a vláda neustále prohlašují, že vakcíny jsou „bezpečné a účinné“, zatímco ti, kteří hlásí poškození související s vakcínou, jsou často obviňováni z vytváření falešných korelací nebo z toho, že si své symptomy vymýšlejí.

Dokumenty společnosti Pfizer však vykreslují velmi odlišný obrázek a uvádějí tisíce vedlejších účinků, které se vyskytly alarmujícím tempem a které byly přímým důsledkem užití experimentální genetické injekce.

 

Podle své vlastní zprávy společnost Pfizer najala 600 dalších zaměstnanců, aby zvládli obrovský počet nežádoucích účinků po injekci covid-19, a uvedla, že jich plánovala najmout celkem 1 800.

Závažné vedlejší účinky zahrnovaly autoimunitní poruchy; slepotu; diabetes; opary; srdeční problémy, jako je myokarditida; poruchy štítné žlázy; neurologické stavy, jako je roztroušená skleróza; záchvaty; epilepsie; narkolepsie a Guillain-Barrého syndrom.

Nefatální stavy, jako jsou ekzémy, puchýře, astma, problémy s plodností, zánětlivé onemocnění střev, hluchota a dokonce i kousání jazyka, jsou také uvedeny mezi vedlejšími účinky společnosti Pfizer.

I když byla vakcína schválena pro použití u těhotných žen, je také známo, že způsobuje těhotenské komplikace, včetně mnoha spontánních potratů. Jedním z mnoha problémů, které způsobuje, je anafylaktoidní syndrom těhotenství nebo zkráceně ASP.

ASP je pro matky smrtelné onemocnění a patří mezi hlavní příčiny mateřské úmrtnosti. Příznaky zahrnují těžké krvácení, zmatenost, dušnost a úzkost. Existuje tedy vysoké riziko pro těhotné ženy užívající covid „vakcínu“.

Dokument Pfizer také uvádí jako vedlejší účinky různé krevní poruchy, Crohnovu chorobu a selhání jater. Dalším problémem hlášeným ze klinických testů bylo srážení krve.

Jedním z nejvýraznějších uvedených vedlejších účinků je samotné onemocnění, tedy covid-19.

Zastánci často argumentují tím, že navzdory možným vedlejším účinkům, spojeným s některými covid injekcemi, alespoň zabraňují umírání lidí na covid-19. Problém je v tom, že „vakcína“ ve skutečnosti způsobuje, že se u lidí nemoc rozvine, a tak přispívá k počtu případů a jako vedlejší účinek uvádí zápal plic související s covid-19.

Někdo může namítnout, že tyto problémy jsou spojeny pouze s injekcí Pfizer, ale smrt a vážná poškození byla přítomna a veřejně potvrzena u injekcí všech výrobců. Výzkum, provedený Edinburghskou univerzitou, ukázal, že téměř 350 Britů bylo zasaženo vzácnou poruchou srážlivosti krve poté, co dostali vakcínu AstraZeneca. Tyto krevní sraženiny způsobují drobné modřiny po těle a u někoho mohou zanechat fialovou tečkovanou vyrážku.

Vakcína Moderna je spojována se srdečními problémy, jako je myokarditida a perikarditida. Do seznamu jejích nežádoucích účinků patří také záněty, mdloby a dýchací potíže. Údaje od Agentury pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) v tabulce na straně 2 také odhalily, že jak úmrtí, tak případy onemocnění covid-19 byly horší u očkovaných lidí, zejména u lidí starších 18 let. Oficiální údaje jsou jasné: šance na to, že se u osoby rozvine covid-19, se po následných „posilovacích“ injekcí výrazně zvyšuje.

To je zhruba v souladu s informacemi, obsaženými v dokumentu společnosti Pfizer, který uvádí, že injekce způsobují covid-19 a respirační onemocnění. Ve spojení se skutečností, že údaje ONS nedávno odhalily, že úmrtí na covid byla mnohem nižší, než se dříve předpokládalo, se zdá, že rizika podání vakcíny značně převažují nad riziky, spojenými s neočkováním se.

Původní článek v The Irish Light: (viz. fotogalerie)

Údaje prokazují, že třetí dávka covid „vakcíny“ zvyšuje nemocnost a úmrtnost.

GB News přináší reportáž, ve které na základě oficiálních dat britské vlády ukazují, že 3. dávka zvyšuje nemocnost a úmrtnost, což prokazuje její naprostou zbytečnost.

Nedávno jsme tu měli australského senátora Malcolma Robertse, který žádal o vyšetřovací komisi k prošetření jejich postupů proti covidu. Já bych chtěl také požádat o zřízení vyšetřovací komise k prošetření postupů proti covidu ve Velké Británii za poslední dva roky. Protože existují nepřiznané oběti, o kterých jsme tu mluvili, například 4. dubna jsme rozebírali zprávu Ofstedu, jak byly postupem proti covidu poškozené děti. Jsme společnost, která zbůhdarma vyjebala s celou generací dětí. Jedním z důvodů tohoto poškození nejen dětí, ale i necovidových pacientů, kterým se nedostalo léčby, osamocených lidí v domovech důchodců, těch, kteří přišli o živobytí, a těch, kteří podlehli depresím a jiným psychickým chorobám, bylo potlačení diskuze v médiích, což musím zdůraznit.

Od března 2020 měla proběhnou mnohem širší rozmluva o zvládnutí této situace, obzvlášť když s tím někteří nechtějí přestat, jako Ursula von der Leyenová v Evropské unii s digitálními covid pasy a podobně. Místo toho zažíváme opak, kdy se diskuze o covidu dělí na oficiální verzi a dezinformace. Můžete říkat buď oficiální verzi, nebo říkáte dezinformace a zruší vám účet na Facebooku. Avšak při tomto hloupém rozdělení na oficiální verzi a dezinformace, které je pro svobodnou společnost nepatřičné, tak podle následujících oficiálních čísel z Britské Agentury pro zdravotní bezpečnost můžeme dojít k jedinému závěru, že třetí posilující dávka, kterou naše vláda tak horlivě propaguje ve svých médiích, selhala a vystavuje vás vyššímu riziku nákazy, hospitalizace a smrti.

Někdo se musí zodpovídat za tato šílená nařízení, proto chci tu vyšetřovací komisi. Zdůrazňuji, že toto jsou vládní statistiky, které by mělo být dovoleno citovat i v britské televizi. Pro začátek vidíme, že počet lidí s třetí dávkou je přibližně stejný, jako součet lidí s jednou a dvěma dávkami a neočkovanými. Toto jsou oficiální čísla z týdnu 14. dubna. Jak vidíte, z celkového počtu 63 milionů, je to na spodním řádku, má 32 milionů třetí dávku, takže nám zbývá 31 milionů, kteří mají dvě, jednu nebo žádnou. Takže máme podobně velké skupiny 31 a 32 milionů, na nichž je celkem snadné posuzovat přínos třetí dávky porovnáním těchto dvou skupin.

 

Tohle je počet případů covidu podle vládní zprávy, kterou jsem citoval už dříve. Tato čísla pochází z března, takže jsou jen pár týdnů stará a vidíte na nich případy covidu podle očkování. S třetí dávkou bylo nakažených asi milion lidí, ostatních bylo 475000. Takže lidí s třetí dávkou bylo nakažených přibližně dvakrát tolik, než bylo lidí s jednou, dvěma a neočkovaných. Chápete? S třetí dávkou máte dvojnásobně vyšší pravděpodobnost, že se nakazíte covidem. Ve Velké Británii se nakazilo dvakrát tolik lidí s třetí dávkou než těch, kteří třetí dávku neměli.

A děje se i jinde. Tohle jsem si vyhledal před začátkem pořadu, je to New York, pokud to vidíte, ale asi nevidíte, ta horní křivka ukazuje lidi s třetí dávkou a v New Yorku je mnohem víc případů covidu mezi lidmi s třetí dávkou než mezi ostatními. Takže dvorní eunuši, kteří nás straší v médiích, odvolali svá předchozí tvrzení, že vakcína vás ochrání před nákazou, ale prý sníží pravděpodobnost, že skončíte v nemocnici. Podívejme se na zprávu od naší vlády, ze které jsem před chvilkou citoval, na tyto případy. Tady to máme, ten sloupec vpravo jsou lidé s třetí dávkou a přibližně uprostřed jsou neočkovaní. Na spodním řádku je tam 147. Takže lidí s třemi dávkami, kteří se dostali do nemocnice, bylo 6750. Ostatních 3576.

Takže lidí s třetí dávkou skončilo v nemocnici s covidem přibližně dvakrát tolik než všech ostatních. A povšimněte si hlavně rozdílu mezi hospitalizovanými nad 60 let. Takže nám zbývá už jen jedno tvrzení pro podporu propagované třetí dávky. Nezabrání nákaze ani hospitalizaci, ale sníží to pravděpodobnost úmrtí. Opět ze stejné zprávy jako předtím. To jsou úmrtí do 28 dnů od pozitivního testu ve všech věkových skupinách. Lidé s třetí dávkou jsou opět úplně vpravo. Sečtěme si to, protože je to velký rozdíl. Lidí s třetí dávkou, kteří zemřeli do 28 dní, bylo 1557. Všech ostatních bylo 577. Lidí s třetí dávkou zemřelo do 28 dní přibližně třikrát tolik, než těch ostatních. Proč se o tom nemluví? Pokud máte po třetí dávce třikrát větší pravděpodobnost, že skončíte na prkně, proč se o tom nemluví? Podívejme se na úmrtí do 60 dnů od pozitivního testu. Opět ve všech věkových skupinách a opět jsou ti s třetí dávkou vpravo. 2106 mezi lidmi přes 80 let, mezi sedmdesátníky 611.

Má někdo nějaké vysvětlení, jak může v Austrálii s 86 procentní proočkovaností umřít za poslední tři měsíce víc lidí jako předtím za celý Covid?
Že by v těch vakcínách byla někde chyba? (zdroj)

 

Když si to sečteme, s třetí dávkou do 60 dnů po nákaze zemřelo 3054 lidí. Ostatních 1003. Takže třikrát očkovaní opět umírali třikrát častěji než ostatní. A mezi lidmi nad 60 let, což jsou ti nejzranitelnější, to bylo téměř čtyřikrát častěji. Můžeme je přestat zabíjet? Žijeme snad v nějaké antiutopické fikci, kde se vlády snaží zlikvidovat staroušky, protože v domovech důchodců jich za rok a půl neumřelo dost? Tak jim dáme posilovací dávku, která jich zabije čtyřikrát tolik, než kdyby ji nedostali. Tato dávka nemá žádnou účinnost, naopak zvyšuje pravděpodobnost hospitalizace a úmrtí. Ale protože dvorní eunuši, kteří ovládají média, nepřipouští žádnou diskuzi, ani rozbor těchto vládních čísel, většina lidí to netuší. Třetí dávkou zjevně přestřelili, poškodili lidem imunitní systém, takže jsou náchylnější nemoci a smrti.

Co na to říkají ti neschopní hlupáci obklopující premiéra na tiskovkách? Můžeme diskutovat o přínosu jedné a dvou dávek. I když podle těch všech tabulek byly nejnižší počty těch, kdo měli jen jednu dávku. Vůbec bychom neměli zvažovat dávky po půl roce. Čtvrtou, pátou, šestou, je to nejen neúčinné, zvyšuje to pravděpodobnost nákazy, hospitalizace a smrti. Když umřete po čtvrté, aspoň už nemusíme na pátou, šestou a sedmou. Ale podívejme se rovnou na ty „popírače“ covidu, na ty zástupy neočkovaných, kteří nám údajně zahlcují nemocnice a způsobují kolaps našeho zdravotnictví, kterému se vláda snaží zabránit. Začněme zprávou ze třetího týdne, což bude z ledna, kdy poprvé uváděli lidi s třetí dávkou, a pak se podíváme po třech týdnech, jak se nám to bude rýsovat. Tohle jsou hospitalizace, máte tu, ano, je to správná tabulka.

Ve třetím týdnu to bylo více lidí s třetí dávkou než neočkovaných nad 60 let. Jinými slovy, v lednu, pokud je vám nad 60 let a nenechali jste se očkovat, neměli jste ani jednu dávku, jste měli vyšší pravděpodobnost, že se nenakazíte covidem, než lidé, kteří mají třetí dávku a je jim přes 60. O tři týdny později je více lidí s třetí dávkou než neočkovaných ve skupinách nad 40 let. O další tři týdny později je více lidí s třetí dávkou než neočkovaných ve skupinách nad 18 let. Takže ten ničivý účinek posilující dávky se časem zvyšuje. Pro zjednodušení jsem udělal vlastní tabulku, ale jestli mě chcete ověřovat, hněte zadkem a zkontrolujte si to. Je to ve vládní zprávě od třetího do třináctého týdne.

Pak mi dejte vědět. Podívejme se na úmrtí. Ve třetím týdnu bylo více úmrtí mezi těmi s třetí dávkou než neočkovanými nad 70 let. Ve šestém bylo více úmrtí mezi těmi s třetí dávkou než neočkovanými nad 60 let. V devátém mezi lidmi nad 50 let. Ve dvanáctém mezi lidmi nad 40 let. A ve třináctém více úmrtí mezi těmi s třetí dávkou nad 18 let. Opět se to rýsuje dost očividně. Co se týče smrti do 60 dní, opět více úmrtí mezi těmi s třetí dávkou nad 70 let. Po třech týdnech nad 60 let. Po dalších třech nad 40 let. A po dalších třech týdnech více úmrtí mezi těmi s třetí dávkou nad 30 let. Proč o tom nemáme mluvit? Je to tak zajímavý rys, že i v této zvrácené době omezující svobodu slova ve Velké Británii, by mělo být možné citovat oficiální vládní zprávu bez hrozby zrušení, žaloby, zablokování Twitteru nebo označení za dezinformátora, ale není to možné.

Oficiální data z Izraele ukazující spojitost mezi začátkem očkování a nadměrnou úmrtností:

Celý článek ZDE: https://www.nespokojeny.cz/pfizer-vedel-ze-jejich-vakcina-bude-zabijet-treti-davka-zvysuje-nemocnost-a-umrtnost/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře