Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Přirovnání vakcinace k dobytčáku, vlaku smrti, a zuřivá reakce mainstreamových médií

Po zhlédnutí 70minutového videa s vědkyní v oboru mikrobiologie a molekulární genetiky Soňou Pekovou (14. 12. 2021), upřímný divák hned vycítil, že mluví pravdu. Ta je dnes vědomě zamlčována, zesměšňována a likvidována.

Výstižně vyjádřila situaci s vakcinovanými, když je přirovnala k těm, kteří jedou v dobytčáku vlakem smrti, a pokud zavčas nevyskočí, skončí špatně.

Jejího hodnocení se chytli stoupenci povinné experimentální vakcinace a na její hlavu sesypali nejohavnější osočování. Ten, kdo na ni rovněž ustavičně hází balvany lži a nenávisti, je předseda České lékařské komory, MUDr. Kubek.

  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii
  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii
  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii
  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii
  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii
  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii
  • bkp-prirovnani-vakcinace-k-dobytcaku-vlaku-smrti-a-zuriva-reakce-mainstreamovych-medii

Položme otázku: Kdo může veřejnosti podat pravdivé svědectví o současné mRNA vakcinaci – MUDr. Soňa Peková či MUDr. Milan Kubek?

Charakteristika pravdivého svědka

1) má možnost bezprostředně poznat pravdu,

2) chce sdělit pravdu,

3) je ochoten pro pravdu přinést i nejtěžší oběti.

MUDr. S. Peková

1) je odborník ve virologii, proto má možnost poznat pravdu,

2) chce povědět pravdu,

3) byla a je ochotna pro pravdu přinášet oběti.  

MUDr. M. Kubek

1) není odborník ve virologii, a navíc slouží politickému systému, který nutí všechny lidi k experimentální vakcinaci,

2) nechce říkat pravdu. Pokud by ji pověděl, ztratil by svou vysokou funkci a nemohl by vystupovat v mainstreamu,

3) sám oběti pro pravdu přinášet nechce, ale lidi nutí k nejvyšším obětem podstoupením experimentu. To je zločin.

Je tragédií, že systému lži a smrti neslouží jen prodejní politici a lékaři, ale i bergogliánská sekta, která dnes okupuje katolickou církev. Vnucováním experimentální vakcinace obelhává věřící a táhne je na širokou cestu do časné i věčné záhuby.

------------------------------------------

BKP: Arcib. Babjak propaguje vakcinaci i na pohřbu

Vážený apostatický arcibiskupe Jane Babjaku!

Tvoje drzost a cyničnost nezná mezí. Nejenže už nemáš žádnou křesťanskou víru a morálku, ale jednáš tak, že by se za to nemusela stydět ani hyena. Předvedl jsi to 13. 12. 2021 ve Vranově na pohřbu kněze Matúša Č. Ještě nad rakví jsi mu vyčítal, že máš proti němu to, že Tě neposlechl a nepřijal experimentální vakcínu. Že se nestydíš! Copak nevíš, že statistiky dnes dokazují, že množství lidí umírá právě po přijetí vakcín?!

A také nevíš, že skuteční nepodplatitelní odborníci tuto experimentální vakcinaci radikálně zamítají? Ty se odvoláváš na arciheretika Františka, který intronizoval démona Pačamamu a prosazuje sňatky homosexuálů. To jsou nejtěžší zločiny proti víře a Bohu, za které se sám veřejně vyloučil z církve. Takové základní věci nevíš? Neuvědomuješ si, že on už papežský úřad okupuje nezákonně? To jsi tak duchovně slepý? Stále mantruješ „poslušnost Svatému otci, poslušnost papeži Františkovi“. Ve skutečnosti toto, co Ty vyžaduješ, není poslušnost Ježíši Kristu, ale naopak.

Je to vzpoura proti Kristu a je to poslušnost satanovi! Copak nevíš, že k výrobě vakcíny slouží tkáň zaživa vytržená nenarozenému dítěti z ledvin před jeho usmrcením? Tento satanismus je Ti vlastní, vážený apostato Jane? Tento vakcinační cejch je antikřtem, to bys měl vědět. Jasně to zveřejnil arcibiskup C. M. Viganò, bývalý apoštolský nuncius v USA. To je tvrdá realita, která stahuje na vakcinované prokletí. Ty bys je měl vyzývat k tomu, aby konali co nejdřív pokání a další vakcíny nebrali, protože tu jde o spásu či zavržení jejich duší! Ty ale konáš pravý opak. Dáváš tím velké pohoršení maličkým a zabíjíš jejich nesmrtelné duše zneužíváním církevní autority a prosté důvěry.

Zesnulý kněz naštěstí neposlechl Tvou zločinnou výzvu, ale slyšel hlas svědomí, a proto v této chvíli je naděje, že je v Boží slávě. Pokud bys však Ty byl na jeho místě, skončil bys s Tvou apostazí od Krista a svou zatvrzelou nekajícností ve věčných plamenech!  

Navíc je velkou otázkou, jestli smrt tohoto kněze nemáš na svědomí Ty, protože psychicky terorizuješ kněze a nutíš je k satanskému antikřtu pod názvem vakcína. Nehledíš na Boží varování ani na kněžské svědomí. Je o Tobě známo, že jsi pyšný a bezcharakterní despota, který nemá s Kristovým pastýřem nic společného. Ty nedáváš život za své ovce, ale ženeš je holí teroru do věčného zavržení. Uvědomuješ si to, lžiarcibiskupe Jane?

Tento veřejný dopis píšeme, aby kněží a věřící měli jasno, kdo jsi a komu sloužíš a nenechali se Tebou klamat. Jsi odstrašujícím příkladem stejně jako apoštol Jidáš.

Svým covidovým antievangeliem sloužíš satanu, a ne Kristu! Až Ty budeš, a možná už brzy, v rakvi, kde bude Tvá duše?

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

17. 12. 2021

---------------------------------------------------

BKP: Odpověď na otázku, jaký postoj zaujmout k vakcinaci

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=47591  https://odhodme-vsecku-pritez.wistia.com/medias/wnm3x8n7y8

//rumble.com/vqkxiv-jak-postoj-k-vakcinaci.html  ugetube.com/…Hsp

bitchute.com/…2s/

Citace z dopisu věřící katoličky: „Žiji v neustálé nejistotě. Tuším, že v dohledné době bude schváleno povinné očkování. Pokud se podívám na Rakousko, počítá se s pokutami za neočkování buď 92 000, či až 182 000, nebo dokonce se 4 měsíci vězení. Lze očekávat, že podobné to bude i v ČR...

Nechtěla bych se ocitnout pod mostem, zvlášť když si představím, jaké je to žít na ulici. Proto se obávám, že budu takto podle nucena se očkovat, i přes svou vůli. Kdyby bylo jen vězení, neváhala bych. Nemohli byste mi poradit, jak se mám chovat, kdyby vše nastalo? Moc se trápím kvůli tomu, co se děje, i kvůli tomu, že nechci a jako křesťanka ani nemohu zradit Boha.

Poslední kapkou byl pro mě pastýřský list Eminence Dominika Duky, který nejenže souhlasně cituje z Graubnerova listu, ale ještě přidává další svá slova ponoukající k očkování.“

Vážená paní, chápeme Vás, a zvláště to, že byl pro Vás poslední kapkou pastýřský list kard. Duky, který se sjednotil s Graubnerovou výzvou. Co k tomu? Věříme a modlíme se, aby kard. Duka konal veřejné pokání. To znamená, aby odvolal svůj postoj a pověděl odvážně pravdu spojenou s postavením se proti celému tomuto sebevražednému systému.

Papež Marcelin byl na papežském stolci za vlády Diokleciána a Maximiána, ve dnech nejkrutějšího pronásledování křesťanů. Během třiceti dní v Římě různými způsoby umučili 17 000 křesťanů, mužů i žen. Zajali i papeže a přivedli ho k Diokleciánovi k výslechu. Zalekl se krutých muk, položil kadidlo na modlářský oltář a přinesl oběť v obětišti pohanské bohyně Vesty a Isidy. Císař mu za to vzdal čest, oblékl ho do drahého oděvu a nazval ho svým přítelem. Marcelin se vrátil do svého domu, kvílel a hořce plakal jako kdysi svatý apoštol Petr, když se odřekl Krista. Sám na sebe se hněval, že přestože mnoho jiných utvrdil ve víře a povzbudil k mučednickému hrdinství, sám padl strašným pádem. Nevýslovně se tím ve svém srdci trápil. V té době se ve městě Sinuessa v Kampánii sešel místní sněm duchovních. Účastnili se ho biskupové s presbytery, 180 osob. Marcelin se oblékl do žínice, posypal si hlavu popelem a s žalem v srdci vešel k otcům na sněm. Stanul před nimi jako odsouzenec, přede všemi jasně vyznal svůj hřích a proléval mnoho slz. Plakal a prosil je, aby nad ním vynesli soud. Oni mu řekli: „Sám svými ústy sebe suď. Z tvých úst vyšel hřích, z tvých úst ať vyjde i soud. Víme i o svatém Petrovi, že se ze strachu odřekl Krista, ale hořce plakal a Pán mu vrátil prvotní milost.“ 

Papež Marcelin na sebe vyřkl takový soud: „Vylučuji se z kněžského stavu jako nehodný. Po mé smrti ať mé tělo není pohřbeno, jak bývá zvykem, ale ať je předhozeno psům k sežrání. Kdo by se odvážil ho pochovat, ať je proklet.“

Po sněmu se Marcelin vrátil do Říma, vzal drahý oděv, který od Diokleciána přijal, a spěchal za ním. Hodil mu ho pod nohy, zhanil císaře a zlořečil jeho lživým bohům. Vyznával, že těžce zhřešil a plakal. Císař se rozhněval, vydal ho na muka a pak odsoudil k smrti. Papež Marcelin zemřel jako mučedník.

Vážená paní, jistě si uvědomujete, že jsme se dostali do situace bezprecedentního násilí, kde nějaká práva či nějaké morální principy už nefungují. Připomíná to časy pronásledování křesťanů. Roku 304 vydal císař Dioklecián edikt, kterým přikázal všem bez rozdílu obětovat pohanským bůžkům – démonům, a kdo odmítne, ať je mučen a pak zabit. Krev mučedníků však tekla už od časů císaře Nerona, až do vyhlášení náboženské svobody roku 313. Bylo to několik milionů mučedníků.

Nyní nastává doba v mnohém podobná času krvavého pronásledování. Každý křesťan si proto musí uvědomit závažnost situace a být připraven na smrt. Rozdíl od prvního pronásledování je ten, že dnes je vytýčeným cílem redukce lidstva, tedy genocida. Ať se člověk rozhodne jakkoliv, svůj fyzický život stejně nezachrání. Jde však o mnohem víc, jde o spásu či věčné zavržení duše.

Každý se proto musí ještě v období klidu zastavit a hledat pravdu. Musí si být vědom, že dnes v celé covidové aféře nejde o zdraví, nejde o skutečnou pandemii a o skutečnou vakcínu, ale jde o lživý systém, za kterým je satanismus. Jeho cílem není jen fyzická likvidace lidstva, ale masové stržení duší do záhuby, a to tím, že se člověk nechá vtáhnout do vakcinačního systému. Oklamaný si myslí, že tím udělá tečku za infekcí. To je ale velký podvod!

Každý se musí podívat pravdě do očí a udělat stabilní rozhodnutí na život a na smrt. Kdyby se chtěl rozhodovat, až bude pod tlakem, rozhodne se špatně. Bude zmanipulován a donucen, takže de facto už bude chtít být klamán, aby se vyhnul problémům. Ve skutečnosti se jim nevyhne a přijde mnohem větší utrpení. Přijdou další tzv. vakcíny, další syntetické viry, až k plné čipizaci, která z lidí činí bioroboty. Člověk zbavený své vůle je pak zbavený i možnosti pokání, a tím i spásy, a po smrti skončí v ohnivém jezeře. Proto je třeba vědět, že je třeba odmítnout vakcinaci, udělat správné rozhodnutí hned na začátku. Ten, který už vakcínu přijal, musí konat radikální pokání, protože jinak se z autogenocidního systému nedostane. Další vakcínu kajícník už nesmí přijímat. 

Člověk, když si ujasní podstatu, že nejde o zdraví, ale že je zde lživý systém, musí udělat bilanci k utvrzení správného rozhodnutí. Musí reálně zhodnotit, co ho bude stát, když se nechá očkovat, a co ho bude stát, když se nenechá očkovat.

Když se nechá očkovat:

1) může po experimentální mRNA vakcíně zemřít hned, nebo jak uvádějí prognózy odborníků do tří let,

2) očkování mRNA vakcínou ze zavražděných nenarozených dětí znamená satanský antikřest, jde tedy o podřízení se jeho vládě;

3) mRNA vakcína narušuje genom, to znamená, že vyvolává nepředvídatelné reakce organismu, například nevyléčitelné autoimunitní onemocnění, cévní nemoci, zápaly srdce, ledvin, ochrnutí, rakovinu, nemoci centrálního nervového systému, psychické poruchy, demence, depresivní stavy... člověk se stává mučedníkem satanského systému;

4) mRNA vakcína už obsahuje nanočástice a systém stále zvyšuje stupeň zotročení; má za cíl udělat z lidí bioroboty končící v ohnivém jezeře. Kdo do systému vstupuje, páchá pozvolnou fyzickou i duchovní sebevraždu;

5) každý očkovaný podpoří likvidační systém a nese za něj spoluzodpovědnost.

Jaká je bilance, když člověk vakcínu odmítne?

1) Bude pronásledován, ale nebude otrokem satanského systému, který končí časnou i věčnou smrtí; vnitřně musí být připraven na pronásledování i fyzickou smrt. 

2) Nevakcinovaný má mnohem větší naději přežít než ti, kteří se dostali do vakcinačního systému, a co víc, zachrání svou duši a má ještě i naději prodloužit si život. Kdo se poddá lživému systému, naději už nemá.

3) Bůh je na straně toho, kdo se systému lži nepodřídí a vakcínu odmítne. Když se člověk bude na Boha obracet, Bůh ho bude chránit před zradou i jinak a dávat mu sílu tak, jak ji dával milionům mučedníků v dávné i blízké minulosti.  

4) Neočkovaný svým příkladem posílí i druhé, a navíc bude mít zkušenost, že když se v neřešitelných situacích obrací k Bohu, On dává řešení. Když člověk obstojí v těžké životní zkoušce, a třeba ji završí i mučednickou smrtí, získá korunu věčné slávy v nebi.

Ptáte se: Co máte dělat? Každopádně si v klidu promyslete obě varianty. Každý křesťan musí počítat tak, jako i my počítáme, s pronásledováním a s mučednickou korunou. Jinými slovy – dnes jsou už jen dvě možnosti: buď člověk bude mučedníkem pro Krista, nebo mučedníkem pro satana.

Navíc dobře víte, že zemřít přirozenou smrtí musí každý člověk, ale zemřít jako mučedník pro Krista je mimořádná čest. Dle církevního učení je mučedník už uchráněn očistcových muk a jde přímo do Boží slávy. Když se člověk nerozhodne pro důstojnost mučednictví za Krista, bude systémem stržen k mučednictví pro satana a dostane za odměnu utrpení už tady v pozemském životě a věčné utrpení po smrti. 

Co se týká pohoršení daného věřícím kard. Dukou, pak kéž je mu příkladem pokání horlivost svatého papeže Marcelina.

Doporučujeme vám k přečtení novou knihu „Mučedníci a jiní svatí“ (viz vkpatriarhat.org/cz/?p=47197). Rozhodně bude pro Vás velkým povzbuzením a dá Vám světlo i naději.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

8. 12. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře